Hans Petter Kvaal får ønsket sitt oppfylt – blir leder av kontrollutvalget

Kvaal overtar etter Rolleiv Lind (H) som ny vaktbikkje i kommunen.

VAKTBIKKJE: Hans Petter Kvaal ble ikke ordfører i Tromsø, men får trøste seg med ledervervet i kontrollutvalget. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Hans Petter Kvaal blir ny kontrollutvalgsleder. Den viktige komiteen er kommunens eget kontrollorgan som blant annet skal påse at regler og rutiner blir fulgt og at politiske vedtak følges opp.