Her er den fullstendige oversikten over vervfordelinga i kommunen

Konstitueringa av kommunestyret er gjennomført og bøttevis med verv har blitt delt ut. Her har du oversikten.

Nytt kommunestyre: Her er det nye kommunestyret samlet for første gang. De skal representere byen 2019–2023. 

nyheter

Valget ble gjennomført gjennom såkalt avtalevalg som innebærer at samtlige partier er blitt enige på forhånd om vervfordeling. Alternativet ville vært forholdstallsvalg som kunne blitt gjennomført om noen mente at de ikke fikk tilstrekkelig representasjon basert på valgresultatet. Forholdstallsvalg er en proporsjonal valgordning som sikrer representasjon ut fra valgresultat.

Medlemmer av formannskapet:

1. Gunnar Wilhelmsen Ap (ordfører)

2. Marlene Berntsen Bråthen, Sp (varaordfører)

3. Tone Myklevoll, Ap

4. Pål Julius Skogholt, SV

5. Åsne Høgetveit, SV

6. Barbara Vögele, MDG

7. Erlend Svardal Bøe, H

8. Vanja Terentieff, H

9. Bjørn Gunnar Jørgensen, FrP

10. Jan Blomseth, Nei til Bompenger

11. Helga Marie Bjerke, KrF

Kontrollutvalget:

1. Hans Petter Kvaal, H (leder)

2. Oddny Aleksandersen, Ap (nestleder)

3. Gerd Bjørhovde, SV

4. Sigurd Larsen, SP

5. Tor Johansen, FrP

Helse- og velferdsutvalget

1. Gunhild Johansen, SV (leder)

2. Brynjar Saus, Ap

3. Kristin Røymo, Ap

4. Ida Pernille Johnsen, Sp

5. Abdalla Ali Mohammed, SV

6. Erlend Svardal Bøe, H (nestleder)

7. Bodil Ridderseth Larsen, H

8. Kristoffer Kanestrøm, FrP

9. Melissa Lyshaug, Nei til bompenger

Kommune- og byutviklingsutvalget

1. Tone Marie Myklevoll, Ap (leder)

2. Viljar Hansen, Ap

3. Åsne Høgetveit, SV

4. Ingrid Hovda Lien, SV

5. Mats Hegg Jacobsen, Sp (nestleder)

6. Ragnhild Berg Nilsen, H

7. Bjørn-Gunnar Jørgensen, FrP

8. Tor-Egil Sandnes, Nei til bompenger

9. Morten Skandfer, V

Kultur-, idretts- og friluftsutvalget

1. Jarle Heitmann, Ap (leder)

2. Mari-Ann Benoinsen, Ap

3. Maja Sandvik Lockert, SV

4. Wenche Skallerud, Sp

5. Sofie H. Stranger, MDG

6. Anni Skogman, FrP (nestleder)

7. Gunnar Pedersen, H

8. Christer Bjørn, Nei til bompenger

9. Bendik Hugstmyr Woie, Rødt

Oppvekst- og utdanningsutvalget

1. Benjamin Arvola Notkievic, SV (leder)

2. Aleksandra Seljeseth, Ap

3. Inge Takøy, Ap

4. Olaug Hansen, Sp

5. Askild Gjerstad, MDG

6. Tonje Schjølberg, Nei til Bompenger (nestleder)

7. Sebastian Henriksen, H

8. Helga Marie Bjerke, KrF

9. Ida Gårseth Hov, FrP

Klima-, miljø- og samferdselsutvalget

1. Barbara Vögele, MDG (leder)

2. Pål Julius Skogholt, SV (nestleder)

3. Sigrid Bjørnhaug Hammer, SV

4. Tonje Randisdatter Tunstad, Ap

5. Edmund Leiksett, Sp

6. Vanja Terentieff, H

7. Rolleiv Lind, H

8. Ann-Sissel Enoksen, By- og land

9. Jens Ingvald Olsen, Rødt

Ungdomsråd

1. Pernille Traasdahl

2. Lavrans Lockertsen

3. Sebastian Fykse

4. Aimy Heggelund

5. Palina Larsen

6. Lotte Vik

7. Tora Nordgård

8. Silja Karlsen

9. Ådne Solheim

10. Ask Jespersen

11. Kajsa Eriksen Strøm