21 førere fikk forelegg for mobilbruk

I tillegg ble det utskrevet gebyr for manglende bruk av bilbelte.
nyheter

Utrykningspolitiet gjennomførte i dag, torsdag, flere trafikkontroller ulike steder i Tromsø, hvor søkelyset ble satt på atferd i trafikken.

21 av de kontrollerte førerne fikk forelegg for bruk av mobiltelefon og en for manglende utsikt på grunn av for dårlig skrapte ruter.

Tre gebyrer ble utstedt for manglende bruk av bilbelte.