Starter arbeidet med fredning av Alfheim

Fylkeskommunen varsler at arbeidet med formelt å frede Alfheim svømmehall nå starter.

VIL FREDE: Fylkeskonservatoren vil frede Alfheim svømmehall og har varslet kommunen om at fredningsarbeidet nå settes i gang formelt. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo har sendt brev til kommunen der hun varsler igangsettelse av fredningen.

I brevet beskriver hun prosessen med å få fredet bygget og den nærmeste omgivelsen rundt svømmehallen.

«Mest særpregede ...»

Årsaken til at det klassiske Hovig-bygget ønskes fredet er fordi «Alfheim svømmehall med samfunnshus og gymnastikksal er en av de mest særpregede modernistiske svømmehallene fra etterkrigstiden», som det heter i brevet.


Fylket vil frede Alfheim Svømmehall

Svømmehallen vil bli behandlet som et fredet bygg fram til en endelig beslutning blir tatt.


Et annet argument for fredningen er den monumentale plasseringen bygget har. «Plasseringen i landskapet og samspillet med Tromsdalen kirke understreker også bygningens betydning», skriver fylkeskonservatoren.


Slik skal Gunnar Wilhelmsen berge Alfheim svømmehall

På Alfheim svømmehall lærte Aps ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen å ta sine første svømmetak som barn, nå har han en plan for hvordan fremtidens barn også kan svømme her.


Tre ukers høringsfrist

Kommunen har fått tre ukers frist for å komme med innsigelser mot den planlagte fredningen – og fram til endelig vedtak er fattet så ber fylket om at bygget betraktes som fredet.