Stadig flere melder fra om mobbing. Mobbeombudene vil ha felles løft

I Troms har mobbeombudet og lærling- og elevombudet mottatt 266 henvendelser om mobbing forrige skoleår.

Illustrasjonsfoto: Line L. Roksøy 

nyheter

Mobbeombudet og elev- og lærlingombudet har nylig kommet med en ny rapport med innrapporterte henvendelser om mobbing. Nå etterlyser de et felles løft for å sikre trygge skole- og barnehagemiljø.

Det skriver Troms fylke i en pressemelding.

– Det hjelper ikke at politikere vedtar fine ord på papir som sier hvordan det bør være, hvis ikke barn og ungdom opplever dette i klasserom, skolegård, gymgarderobe, SFO og barnehage, sier mobbeombud i Troms, Jon Halvdan Lenning, i pressemeldingen.


Samler landets mobbeombud på nett

De regionale mobbeombudene samles nå på et felles nettsted for å gjøre det enklere for barn og unge å finne dem.


I Troms har det kommet 266 henvendelser, der 207 av disse omhandler barn og ungdom som opplever et utrygt miljø i skole eller barnehage. Det er 60 flere tilfeller enn i skoleåret før.

Flere henvendelser

Ombudene mener imidlertid ikke at økningen i antall saker betyr at mobbing er et økende problem.

– Fra 1. august 2018 ble også barnehagen en del av ansvarsområdet vårt. Det, sammen med økt kunnskap om ombudet, kan forklare at flere tar kontakt. For ja, mobbing skjer også i barnehagen.


Færre elever sier de blir mobbet

I fjor svarte 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017.


Ombudene ser at arbeidet med enkeltsaker i mange tilfeller skaper en positiv endring i barnehagen, skolen eller lærebedriften det gjelder.

– Vi som ombud får daglig tilbakemeldinger fra barn, ungdom og foreldre at saken tas mer på alvor og blir bedre håndtert etter at vi har blitt involvert. Det betyr at det nytter å si ifra, sier elev- og lærlingeombud Anita Lervoll.

Har råd

Ombudene har følgende anbefalinger til alle som jobber med barn og ungdom:

• Lytt til hva barn, ungdom og foreldre sier.

• Anerkjenn deres opplevelse av situasjonen.

• Sett deg grundig inn i saken og gjennomfør gode tiltak som gir varig bedring.


Mobbeombudet: – Barn under 10 år sender nakenbilder av seg selv

Mobilbruk og sosiale medier utgjør en stadig større risiko for barn helt ned i 6-årsalderen. – Som foreldre kan vi ikke la barn og undom eksperimentere fritt på nettet, sier Jon Halvdan Lenning.


Og til barn og ungdom har de følgende beskjed:

• Vi vil at du skal ha det bra.

• Vi tar deg på alvor.

• Vi ønsker å hjelpe deg når noe ikke er greit.