Færre mottar arbeidsavklaringspenger i Troms og Finnmark

Nedgangen i september er på 13,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.
nyheter

I Troms var det 4.342 mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i september, mens det var 1.746 mottakere i Finnmark. I begge fylkene var det en nedgang, på henholdsvis 12,8 og 10 prosent, skriver Nav i en pressemelding.

Totalt i Troms og Finnmark er det 928 færre AAP-mottakere i september i år sammenlignet med samme måned i fjor. I løpet av september ble 258 nye personer mottakere av AAP i de to nordligste fylkene.

AAP er en ordning som skal sikre mennesker inntekt i perioder hvor man, på grunn av nedsatt arbeidsevne ved sykdom eller skade, har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Antallet personer med nedsatt arbeidsevne i Troms og Finnmark var i september 9018. Det er 5,83 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. Personer med nedsatt arbeidsevne omfatter både mottakere og ikke-mottakere av AAP.

2.236 personer har vært AAP-mottakere i mer enn 2 år, noe som utgjør 26,7 prosent av totalt antall AAP-mottakere.