UiT får kritikk fra Riksrevisjonen for brudd på bevertning og representasjon for tredje året på rad

UiT erkjenner at tiltakene de har igangsatt ikke har vært tilstrekkelig.

FÅR KRITIKK: Universitetet i Tromsø har ikke fulgt regelverket for bruk av firmakort eller bevertning og representasjon. Det viser Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll. 

nyheter

Både for budsjettårene 2016, 2017 og nå 2018 har UiT fått kritikk av Riksrevisjonen for manglende kontroll og dokumentasjon på representasjonskostnader, knyttet til middager, konferanser og festlig lag.