Du bruker stadig mer av inntekten din på å bo

I Troms er det Tromsø kommune som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 110.000 kroner. Dette er en økning på 2,1 prosent fra 2017 til 2018.

DYREST I TROMS: Tromsø kommune har de høyeste bokostnadene i fylket.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Huseiernes bokostnadsindeks viser at du vil bruke stadig mer av inntekten din på å bo. Tromsø har de høyeste bokostnadene i fylket med bokostnader for en enebolig på 120 kvadratmeter på rundt 110.000 kroner. I den andre enden av skalaen finner vi Sørreisa, som har de laveste bokostnadene i Norge med et snitt på 75.000 kroner. Dermed er det en forskjell på 35.000 kroner mellom den dyreste og den billigste kommunen i Troms fylke.


Høyre-politikere advarer mot strengere boliglånskrav

Finanstopper i Høyre fraråder finansminister Siv Jensen (Frp) fra å gi Finanstilsynet gjennomslag for å innføre strengere boliglånskrav.


Det skriver Huseiernes Landsforbund i en pressemelding. Landforbundet har også laget et verktøy på sine nettsider hvor du kan sjekke hva du må ut med på de forskjellige posten. Der kan du også sammenligne dine utgifter med andre kommuner.

Oslo har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 144.000 kroner. Dette er en økning på om lag 5,6 prosent fra 2017 til 2018.

Den gjennomsnittlige innbygger i Norge må til sammenligning ut med 106.000 kroner i året.

Nettsiden finner du her.

Bokostnadene inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.


Fra 2010 til 2018 har bokostnadene på landsbasis økt med hele 20 prosent, justert for endring i konsumprisen. Det vil si de kommunale avgiftene, eiendomsskatten og avgiftene på strøm.

Til sammenligning så har de markedsbestemte bokostnadene, altså vedlikehold, forsikring, rentekostnad og energikostnad i samme periode faktisk falt med 13 prosent, justert for endring i konsumprisene.

­Det er med andre ord avgiftene til staten og kommunene som er den største driveren for husholdningenes økte bokostnader.

­­­– Hvis staten og kommunene fortsetter å sette opp avgiftene i samme fart som til nå, samtidig som den ventede økningen i de markedsbestemte bokostnadene øker, må husholdningene forberede seg på at det blir dyrere å bo fremover. Dette er en uheldig utvikling, sier Børge Martinussen, distriktsleder i Troms for Huseierne.


Peab vil bygge 80 seniorboliger på Hvilhaug

Eiendomsselskapet Peab Bjørn Bygg planlegger å bygge cirka 80 nye seniorboliger like ved siden av det gamle sykehjemmet på Hvilhaug.


Energiutgiftene økte med 23 prosent fra 2017

En husholdning i Norge med en bolig på 120 kvadratmeter betalte i gjennomsnitt rundt 11.000 kroner i kommunale avgifter i 2018.

Energiutgiftene for en gjennomsnittsbolig var på 22.000 kroner, noe som er en økning på hele 23 prosent fra 2017.

Fjorårets største utgiftspost for landets boligeiere var rentekostnadene som utgjorde 36 prosent. Det tilsvarte om lag 39.000 kroner for en gjennomsnittsbolig.

Deretter fulgte vedlikeholdskostnader på 22 prosent og energikostnader på 21 prosent.

Mens kommunale avgifter i gjennomsnitt utgjør 11 prosent av de årlige bokostnadene, utgjør forsikring og eiendomsskatt henholdsvis 7 og 3 prosent.