Nå stiger strømprisene – men ikke like mye i nord

I vinter vil strømkunder i Nord-Norge trolig måtte betale 40 øre per kilowattime. Det er billigere enn det man må betale i sør.

Norge har allerede et samarbeid med EU om energimarkedet. Nå diskuterer Stortinget om Norge skal slutte seg til flere felles regler of kraft- og gassmarkedet, og om vi skal slutte oss til energibyrået Acer, som skal sørge for at reglene praktiseres likt. Bildet er fra Grønvollfoss kraftverk ved Tinnelva i Notodden i Telemark. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

nyheter

Det sier Olav Grunde Lauvdal, porteføljeforvalter i Ishavskraft i en pressemelding.

Bakgrunnen er at vannmagasinene i landsdelen er fylt opp, og har en fyllingsgrad som er langt høyere enn i fjor. I år er nivået på 80 prosent av maks.


Strømprisen har gått ned

Etter svært høy strømpris i de tre foregående kvartalene er prisen nå gått ned i 2. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal i 2018 har prisen gått opp 2 prosent.


Fulle magasiner

– Mye vann som kan tæres på utover vinteren gjør at kraftprisen er mindre sårbar for kuldeperioder av typen vi så på senvinteren 2018. Prisen for vinteren 2020 i Nord-Norge ventes rundt 40 øre/kWh, uten nettleie og avgifter, mens Sør-Norge antas å ligge et par øre over dette igjen, sier Lauvdal.

At det er såpass stor forskjell i prisen mellom strøm levert i Nord-Norge og Sør-Norge har geografiske årsaker.

I Nord-Norge har vi større strømproduksjon enn forbruk, mens situasjonen er annerledes i sør.


Strømprisene tilbake til normalen

I fjor førte tørkesommeren til unormalt høye strømpriser. Nå har store mengder nedbør fylt opp vannmagasinene, og strømprisene sunket tilbake til normalen.


Dårlig linjekapasitet

Dårlig linjekapasitet gjør dessuten at vi ikke kan sende kraftoverskuddet sørover for å jevne ut strømprisene på landsbasis.

Prisforskjellen vil vedvare i lang tid fremover, spår Norges Vassdrags og Energidirektorat, NVE, i en prognose.

Direktoratet har nylig analysert balansen mellom forbruk og produksjon i Nord-Norge og konkludert med at prisforskjellen vil øke i de kommende årene.

En annen grunn til prisforskjellene er at kraftmarkedet i Sør-Norge er tettere koblet til kraftmarkedet i Danmark og Nederland, og det bygges også ledninger til Tyskland og Storbritannia.