Skroter de nye fylkesvåpen-forslagene

Beholder de gamle fylkesvåpnene.

Dagens våpenskjold i Troms er Bjarkøygriffen, mens Finnmark sitt er Vardøhus festning.  

nyheter

I forbindelse med fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark skulle Griffen fra Tromsø og vakttårnet fra Finnmark erstattes av ett, felles våpenskjold som symboliserte storfylket.


Troms og Finnmark:

Et av disse blir storfylkets nye symbol

Griffen fra Tromsø og vakttårnet fra Finnmark skal nå skrotes som fylkesvåpen – og en helt ny våpenskjold skal symbolisere det nye storfylket.


En arbeidsgruppe ble satt ned for å jobbe fram et forslag, og denne arbeidsgruppa ba både innbyggerne i de to fylkene om å sende inn bidrag – og de inviterte åtte profesjonelle designbyråer om å komme med forslag.


Finnmark nekter å endre fylkesvåpen

Det gamle fylkesvåpenet for Finnmark skal beholdes trass i sammenslåingen med Troms, har fylkestinget i Finnmark bestemt.


De endte på tre forslag.

SKAL VELGE MELLOM DISSE: Et av disse våpenskjoldene skal symbolisere det nye storfylket Troms og Finnmark. 

Mandag vedtok fylkestinget i Troms og Finnmark å beholde begge de gamle fylkesvåpnene for Troms og Finnmark. Et felles forslag fra MDG, Sp, Ap og SV, om å vrake alle tre forslagene til nytt fylkesvåpen, ble vedtatt. Dette melder NRK.