Sp gjorde brakvalg – nå er Prestbakmo valgt som ny fylkesordfører for Troms og Finnmark

Med mye motvilje samlet det nye Troms og Finnmark fylkesting seg denne uka for første gang.

NY FYLKESORDFØRER: Ivar B. Prestbakmo (Sp) skal være leder av det nye fylkestinget for Troms og Finnmark. 

nyheter

Det nye Troms og Finnmark fylkesting møttes til konstituerende møte i Harstad mandag formiddag.

Fylkene slås ikke formelt sammen før 1. januar 2020, men de nye folkevalgte møttes for å konstitueres allerede denne uka.

STEMTE: Det nye fylkestinget stemmer her for å innføre parlamentarisme. Møtet gjennomføres i Harstad. Foto: Skjermdump fra livestream 

Fylket skal først og fremst velge fylkesordfører, politisk styringsform samt øvrige konstituering


Fra sidelinja:

Vårt nye fylkesvåpen er ei lunken pølse

Det nye fylket Tromsø og Finnmark trenger selvfølgelig et våpenskjold. Etter en prosess har man kommet fram til tre endelige alternativer. De har møtt en del kritikk, og jeg skal derfor komme med min egen vurdering av forslagene.


Sps toppkandidat Ivar B. Prestbakmo ble valgt som fylkesordfører for det nye fylket. 39 representanter stemte for Prestbakmo – og 18 stemte blankt. Tarjei Jensen Bech er valgt som varaordfører, med likt stemmeantall.

Prestbakmo kommer fra jobben som fylkesråd for samferdsel i Troms, mens Bech har vært fylkesvaraordfører i Finnmark fylkeskommune.

Innført parlamentarisme

Det nye fylkestinget startet med å innførte en parlamentarisk modell med 41 mot 16 stemmer. For å innføre styringsformen krevdes to tredjedels flertall.

Høyre var lenge i tvil om de skulle støtte forslaget, og la Ap, SV og Sp danne fylkesråd, når partiene ønsket å avvikle den nye fylkeskommunen. Likevel landet de til slutt ned på å støtte parlamentarismen.

– Høyre velger å støtte posisjonen i deres ønske om deres foretrukne styringsform, som er parlamentarisme. Det er greit å jobbe mot den nye regionen, men ikke å stikke tekniske kjepper i hjulet for sammenslåinga, sa Jo Inge Hesjevik.


Debatt:

Ei skjebnetid for Troms og Finnmark

Førstkommende mandag skal det nye fylkestinget konstituere seg i Harstad. De tre samarbeidende partiene skal presentere sin politiske plattform. Styringsform skal avgjøres denne mandagen – det blir en viktig beslutning for veien videre. Samme dag skal det nye fylkestinget ta stilling til logo. En viktig identitetsmarkør.


SV er imot parlamentarisme – men stemte likevel for.

– SV ønsker formannskapsmodellen, på grunn hensyn til åpenhet, økonomi og kostnadene av den politiske modellen. Men vi skal slåss mot tvangssammenslåing, og jobbe systematisk for oppheving av denne tvangssammenslåinga og for at folkeviljen skal nå fram. Da trengs det et tydeligere flertall og tydelig politisk styring, og derfor stemmer vi nå for parlamentarisme, sier Kirsti Bergstø (SV).

Likte ikke ordbruken

Rut Olsen (Frp) ville ikke anerkjenne at det dreier seg om tvangssammenslåing, og likte slett ikke språkbruken til SV.

– I en politisk debatt kan man si tvangssammenslåing, men fra fylkestinget talerstol er det regionsammenslåing det heter, og det er den korrekte ordbruken. Det blir useriøst å si tvangssammenslåing.


Debatt

Troms og Finnmark Idrettskrets – en sammenslåing til beste for idretten i nord

Når norsk idretts øverste organ, Idrettstinget, har vedtatt at idrettskretsene skal følge de samme regiongrensene som de nye fylkeskommunene, passer dette svært godt sammen med de to kretsenes ønsker om en mer effektiv organisering.


Frp-politikeren fikk kontant svar fra Bergstø:

– I SV kaller vi en spade for en spade.