Veiprising kan koste opptil 25 ganger mer i byene enn i distriktene: – Hver trafikant må betale for de plager de påfører andre

GPS-veiprising diskuteres som en erstatning for bompenger også i Tromsø. Forsker ved TØI mener det kan bli stor prisforskjell mellom by og distrikt.

BILKØ: Transportøkonomisk institutt (TØI) har regnet seg fram til at innføring av veiprising basert på et prinsipp om at bilistene skal betale de kostnadene de påfører samfunnet, vil innebære en avgift på rundt 20 øre per kilometer i distriktene og fire til fem kroner for rushtidsbilistene. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Dagens ordning med bompenger skapte mye bråk i forkant av årets lokalvalg. Krisen holdt på å velte hele regjeringen, før statsminister Erna Solberg (H) i høst presenterte et kompromiss i regjeringas nye bompengeavtale.