Det finnes ingen vinnere

Politisk redaktør Martin Lægland omtaler flere av utfordrende Troms og Finnmark vil få etter sammenslåingen.
nyheter

Sagaen om Troms og Finnmark ser ikke ut til å få noen ende når fylkene slår seg sammen 1. januar 2020. Tvert imot, skal vi tro det nye fylkestinget vil datoen heller bli startskuddet for det nye fylkesrådet, som i praksis ligger an til å bli en arbeidsgruppe som skal jobbe for å oppheve den nye regionen, i hvert fall om vi skal tro SVs Kirsti Bergstø. Som lønn for strevet skal hver fylkesråd ha en klekkelig årslønn på kroner 940.000.

Ikke bare er avstandene i det nye fylket så stort at SAS og Widerøe trolig allerede har utsendt gullkort til samtlige fylkestingspolitikere, men de kulturelle skillene og avstandene innad i regionen er vel så problematiske. Bare mellom Vest-Finnmark og Øst-Finnmark er det store forskjeller, på samme måte som det er det mellom Tromsø og distriktene i Troms. Fellesskap og en felles identitet i det nye storfylket har ennå latt vente på seg.


Marta Hofsøy (Ap) valgt til komitéleder i det nye fylket

Det nye fylkestinget konstitueres i Harstad denne uka. Tirsdag ble ledere og medlemmer av fylkestingskomiteene for neste periode valgt.


I denne saken er det ingen vinnere. Finnmark slås sammen mot sin vilje, og frykter mindre sjølstendighet, at beslutninger om dere ve og vel skal treffes i Tromsø, samt at de skal miste arbeidsplasser.

I Troms ønsket mange av fylkespolitikerne sammenslåinga – men ingenting har gått som de håpet. Svulstige drømmer om å «styrke sin rolle som samfunnsutvikler» har utviklet seg til et mareritt som tar all energi, på bekostning av tid, og dermed penger, som kunne blitt brukt på skole, vei og kollektivtransport.


Sp gjorde brakvalg – nå er Prestbakmo valgt som ny fylkesordfører for Troms og Finnmark

Med mye motvilje samlet det nye Troms og Finnmark fylkesting seg denne uka for første gang.


Regjeringa har heller ingen grunn til å gå med hodet hevet når regionreformen nevnes. Målsettinga var mer effektivisering og avbyråkratisering. Istedenfor skal det etableres et nytt ledelsesnivå, og noen klarere definisjon på mer byråkrati finnes vel knapt. Ingen aner hvor mange titall millioner som har gått i sluken som følge av denne prosessen – som på toppen av det hele kan ende opp med å bli reversert.

Istedenfor avbyråkratisering har vi fått det motsatte. Vi har fått et byråkratisk, sjølbevisst, årelangt, statsfinansiert, bikkjeslagsmål. Regjeringa har heller ikke kastet noen bein til partene for å skape ro, i form av omfattende, nye oppgaver til fylket, kun trusler om at Troms bestemmer alt – om Finnmark trekker seg.


Skroter de nye fylkesvåpen-forslagene

Beholder de gamle fylkesvåpnene.


Fylkespolitikerne legger nå all sin lit til Ap-leder Jonas Gahr Støre, som har åpnet for reversering i 2021. Dette gjør også at alle håp om å bygge en enhetlig organisasjon har blitt utsatt i ennå to år, til man får avklart om en eventuell ny regjering vil reversere reformen.

Det konstituerende fylkestinget er av alle plasser i Harstad. Årsaken er at det er for «nøytral grunn» å regne. Finnmarkspolitikerne nektet å møtes i Tromsø, og omvendt. Så da lemper politikerne regninga på innbyggerne med å få en lengre reisevei. Hvert minste spørsmål eller beslutning blir i denne prosessen ilagt tung symbolikk – og det blir det neppe mindre av fremover.

Etter å ha startet en innbyggerkonkurranse og engasjert reklamebyrå for å få på plass en ny logo, vraket fylkestinget samtlige forslag for heller å beholde de to logoene, ved siden av hverandre. Da er det bare å vente på en ny kamp om hvilket våpen som skal stå til venstre og hvilket som skal til høyre.

Det er ingen som tror på at fylkesrådet vil klare å ha ambisjoner på vegne av den nye regionen eller innbyggerne i den, foruten om oppløsing.

Det blir trolig en utfordrende hverdag for mange av de ansatte i den nye fylkeskommunen. For uavhengig av hvor lidenskapelig fylkesrådet kjemper mot sammenslåinga, vil Troms og Finnmark være en organisasjon fra 1. januar. Det blir også spennende å se hvor lydig byråkrater klarer å forholde seg til ledere i hva som tradisjonelt har vært et annet fylke, mens deres øverste ledere bedyrer at sammenslåinga skal ta slutt innen to år.

Mens fylkestingspolitikerne fra både Troms og Finnmark er samlet i Harstad, står fylkestingssalen i Tromsø tom. Helt øverst på fylkeshuset, fra tiende etasje, henger ennå fylkesvåpenet, den gode gamle griffen, og lyser opp de stadig mørkere kveldene. Men én av disse høstkveldene har den øverste lyspæra til lysskiltet sluknet. Fra bakkeplan er ikke synet til å ta feil av: En halshogd griff. Og når alt annet i denne saken handler om symboler, må man jo kunne si at det ikke er så rent lite treffende.

HODELØST: Fylkespolitikerne ble ikke enig om ny logo - men Finnmark har allerede lykkes i å ta livet av griffen i fylkesvåpenet til Troms fylkeskommune.  Foto: Håkon Steinmo