UiT-ledelsen inndrar 110 millioner kroner

Universitetsledelsen ved UiT inndrar penger fra fire enheter som har for mye penger på bok.

OMDISPONERER MIDLER: Universitetsdirektør ved UiT, Jørgen Fossland, sier at de har store planer for pengene som nå omdisponeres internt i UiT.  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

I oktober har universitetsdirektøren ved UiT besluttet å inndra totalt 110 millioner kroner fra Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Universitetsbiblioteket og Det juridiske fakultet.

Årsaken til omdisponeringen av pengene er at enhetene har for mye oppsparte midler som er satt av til tiltak som ikke lar seg realisere i løpet av året.

Det melder nettstedet Khrono torsdag morgen.


Aboubakar (57) saksøker UiT etter at han ble sagt opp etter 20 år: – Det har vært en psykisk tsunami

Stillingen til førsteamanuensis Aboubakar Ouattara (57) forsvant da UiT la ned franskstudiene. Han ventet i over ett år på at universitetet skulle finne en annen passende stilling til ham, men fikk i stedet varsel om oppsigelse. I dag møter han UiT i retten.


Minske midler som overføres fra år til år

– Dette har sammenheng med noe som ble vedtatt for lenge siden, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Vedtaket ble fattet under et ekstraordinært møte i universitetsstyret i begynnelsen av oktober, og stammer fra et styrevedtak fra i fjor, som sa at hvis enkelte budsjettenheter ved universitetet har ubrukte midler på mer enn 10 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, så kan midler inndras og omdisponeres, melder Khrono.

– Tanken er at vi skal redusere mengden av såkalt avsetning, midler som blir overført fra et år til det neste, sier Fossland.

Han påpeker i tillegg at ledelsen har hatt nær kontakt med fagmiljøene i forbindelse med omdisponeringen av midlene.

UiT er blant åtte universiteter og høgskoler som følges spesielt opp av Kunnskapsdepartementet på grunn av at de har for mye oppsparte midler.

Ved utgangen av 2018 hadde UiT 457 millioner kroner i avsatte, ubrukte midler.


Fem studenter fra UiTs forfatterutdanning har gitt ut bok i år

Førsteamanuensis ved Kunstakademiet, Anne Oterholm, mener det kan være et kvalitetsstempel at alle de fem bøkene er gitt ut på etablerte forlag.


Store investeringer

Fossland sier at universitetet allerede har store planer for hvordan de omdisponerte pengene skal brukes.

– Pengene vil gå til en del renoveringsprosjekter og investering i utstyr. Blant annet til renovering av campus i Narvik, der vi har valgt å gå inn med nær 40 millioner kroner ekstra for å modernisere lokalene, sier Fossland og fortsetter:

– I tillegg har vi en stor investering i AV- og IT-utstyr i nybygget til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Tromsø, som er et bygg som straks står ferdig.