Avviser forslag om integreringsbarometer

Tromsø kommune er ikke tjent med å innføre et såkalt integreringsbarometer, mener administrasjonen.

FÅR NEI: Frps Anni Skogmans forslag om å innføre et integreringsbarometer i Tromsø møter motstand fra administrasjonen som ikke vil ha ordningen innført. Foto: Frank Lande 

nyheter

Fremskrittspartiets Anni Skogman leverte tidligere i år inn en såkalt privatforslag om at Tromsø skulle følge Drammens eksempel – og innføre et barometer for å måle hvor vellykket integrering av innvandrere og flyktninger er i kommunen.


Halvparten er misfornøyd med integreringen av innvandrere

Det er utbredt skepsis blant folk til hvordan det går med integreringen av innvandrere i Norge. 48 prosent av de spurte synes integreringen går dårlig.


Skulle gi bedre statistikk

Barometeret skulle brukes for å gi et mer omfattende statistikkmateriale over hvordan integrering i kommunen fungerer, utviklingstrekk og også identifisere områder der det trenges ekstra innsats.

Administrasjonen i kommunen har nå saksbehandlet privatforslaget, og vender tommelen ned.

Blant annet har administrasjonen drøftet saken med de forskjellige enhetene som jobber med integrering, i tillegg til NAV, politiet og andre – og konkluderer med at all nødvendig statistikk finnes tilgjengelig via Statistisk sentralbyrå, SSB.


Syriske Abdo kom til Norge som flyktning i 2017 – nå er han endelig tilbake i jobben som frisør

Gjennom jobben som frisør håper syriske Abdo Mousa Yazji å bli en del av det norske samfunnet.


Til formannskapet

Formannskapet skal behandle saken i neste uke, og innstillingen til vedtak er at kommunen ikke innfører et integreringsbarometer.

iTromsø har ikke lyktes i å få en kommentar fra Anni Skogman.