Prisdryss for UiT-ansatte

Onsdag ble det delt ut syv priser i forbindelse med arbeidsmiljødagen på UiT.

Alle prisvinnerne 2019: F.v. prorektor Wenche Jakobsen som delte ut prisene, Trond Østrem, Bjarte Hoff, Laina Dalsbø, Karin Strand Johannessen, Alexander Tøsdal Tveit, Marcus Buck, Marit Westergaard, Karin Andreassen (CAGE), Malcolm Jobling og universitetsdirektør Jørgen Fossland (delte ut prisene).  Foto: Jonathan Ottesen/ UiT

nyheter

Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årlig ut en rekke priser i ulike kategorier, og i år var det 49 nominerte spredt ut over de syv prisene.

Prisene ble delt ut onsdag i forbindelse med arbeidsmiljødagen, og gikk til følgende:

Arbeidsmiljøprisen ble delt ut av Arbeidsmiljøutvalget ved UiT og gikk i år til overingeniørene Laina Dalsbø og Karin Strand Johannessen ved Institutt for arktisk og marin biolog.

I begrunnelsen heter det at: «De to har i en kvinnealder gjort – og gjør fremdeles, en særskilt innsats for et inkluderende, trygt og produktivt arbeidsmiljø ved instituttet og faggruppa.»

Formidlingsprisen gikk til førsteamanuensis Marcus Buck ved institutt for samfunnsvitenskap. I begrunnelsen heter det blant annet:

«Buck har i flere tiår formidlet kunnskap om demokrati og samfunnsutvikling til lokale, nasjonale og internasjonale media. Han formidler òg vanskelig stoff om statistikk og kvantitativ metode til studenter og allmennheten, blant annet gjennom video, som studentene er svært fornøyde med. Et søk hos medieanalysebyrået Retriever gir over 2.000 treff på Marcus Buck de 15 siste årene. Ordet ”nei” finnes ikke i Marcus sitt vokabular og han stiller opp uavhengig om det er en studentforening eller Urix som spør.»

Forskning- og utviklingsprisen gikk til professor Marit Westergaard ved Institutt for språk og kultur.

– Jeg er veldig, veldig glad for denne prisen! Det er fint å bli sett og satt pris på av sine nærmeste. Uten den støtten og tiltroen jeg og forskningsmiljøet har fått fra dekanen og instituttlederen min, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Miljøet har jobbet hardt for å være verdensledende, men og for å være inspirerende og inkluderende. Det gjør det artig å gå på jobb, sa Westergaard i sin takketale.

Innovasjonsprisen 2019 går til førsteamanuensene Trond Østrem og Bjarte Hoff ved Institutt for elektroteknologi. Kandidatene var nominerte for innsatsen deres i prosjektet GMV Zero, den første helt elektriske røkterbåten i verden, utviklet i samarbeid med Grovfjord Mekaniske verksted (GMV).

Likestillingsprisen gikk i år til Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE).

– Det er en ære å ta imot denne prisen. I vårt fagfelt er det vanligvis 25 prosent kvinner. Ved CAGE har vi alltid vært minst 50 prosent kvinner innen alle faggruppene. Det er 75 prosent kvinner i ledergruppa, og vi har hele veien hatt høy publisering. Det viser at en kan ha et familieliv samtidig som en holder topp kvalitet på forskningen. Og et godt arbeidsmiljø har ofte god kjønnsbalanse, sa CAGE-leder Karin Andreassen da hun tok imot prisen.

Forsker Alexander Tøsdal Tveit ved Institutt for arktisk og marin biologi fikk pris til yngre forsker. I begrunnelsen står det blant annet:

«I tillegg til å ha en brennende entusiasme for fagområdet, er Alexander Tøsdal Tveit en inspirator og en inkluderende person som tar vare på og fremmer godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.»

Utdanningsprisen for 2019 går til professor Malcolm Jobling ved Institutt for arktisk og marin biologi. Jobling har også vært mentor i de siste utgavene av Forsker Grand Prix.

– Jeg synes forskning er gøy, men undervisning er enda artigere – og mer krevende. Det er fordi undervisning ikke bare handler seg om å formidle kunnskap, men å gi studentene en utdanning. Og det er mer enn bare undervisning. Husk – at om 10–15 år er publikasjonene dine glemt. Din ”legacy” er studentene du har utdannet, sa Jobling i sin takketale.