Fortviler over tungtrafikken som kjører på skoleveien i Hamna

Rektor og leder av FAU ved Solneset skole er oppgitt over den økende trafikken på Ringvegen ved Hamna.

FORTVILER: Rektor ved Solneset skole Heidi Skøyen Johansen og FAU-leder Bjørn Laksforsmo ved det de kaller den kanskje verste fotgjengerovergangen for barna på vei til Solneset skole.Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Ringvegen forbi Hamna brukes av industri- og tungtransport, men den er samtidig skolevei for mange barn på vei til Solneset skole.