Kommentar:

Spillet om Nord-Norgebanen er i gang

Politisk redaktør Martin Lægland tar for seg den usannsynlige alliansen mellom Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp).
nyheter

Nå må alle partiene på Stortinget ta stilling til hvorvidt de er for eller mot Nord-Norgebanen, i en sak hvor det behagelige svaret alltid har vært «vi må utrede mer»

Årsaken er den usannsynlige alliansen mellom Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp). De to har gått sammen om å fremme et forslag på Stortinget som kort og godt ber regjeringa realisere Nord-Norgebanen.


Frp- og SV-topper går sammen for Nord-Norgebanen

De to stortingsrepresentantene Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) står bak et forslag til Stortinget som de fremmer sammen torsdag.


Det som startet som en forbudt romanse på en av NRKs valgdebatter på Driv i Tromsø mellom de to stortingspolitikerne får nå reelle politiske konsekvenser, sjøl om veien til gjennomslag fortsatt er lang.

De siste årene har vi diskutert hvordan vi i framtiden må fly mindre, betale mer bompenger, forvente tyngre avgiftslegging av den norske bilparken og at større andel av samferdselsbudsjettene vil gå til tog.


Ny måling: Seks av ti nordmenn er positive til jernbane i nord

En klar overvekt av befolkningen fra sør til nord i Norge er positive til å bygge Nord-Norgebanen, uansett hvilket parti de stemmer på.


Med det bakteppet er det kanskje bare naturlig at debatten om Nord-Norgebanen tok fyr da Jernbanedirektoratet la fram sin utredning om banen i sommer, på bestilling fra den borgerlige regjeringa.Under høstens valgkamp opplevde vi retoriske budkriger om hvem som var mest positiv til togutbygging i nord, mens et forfjamset Høyre sto igjen på perrongen og snakket rørete om førerløse trailere en gang langt fram i tid.

Ei avstemning i Stortinget sender et tydelig signal til velgerne, og dermed forplikter det. Mens det i intervjuer og politiske debatter er en egen kunstform ikke å svare på spørsmålene man får, finnes det kun «for» og «imot» når en sak skal stemmes over i Stortinget.


Selskap ber om millioner for å utrede Nord-Norgebanen på nytt. Jernbaneutvalget er skeptisk.

Kommunens eget jernbaneutvalg mener at å støtte den nye utredningen vil kunne være ødeleggende for ambisjonen om å bygge Nord-Norgesbanen.


Senterpartiet har hatt en eventyrlig medvind i nord i flere år, men har ikke vært tydelig i spørsmålet om Nord-Norgebanen. Folk har bare tatt for gitt at distriktets stolte forsvarere selvfølgelig ønsker bane. Om det stemmer får vi nå svar på når Trygve Slagsvold Vedum er nødt til å vise om han legger tyngde bak ordene sine.

Dersom Arbeiderpartiet stemmer mot forslaget, risikerer de å grave seg stadig lenger ned på meningsmålingene i en landsdel de tapte under kommunevalget. Jonas Gahr Støre adresserte eksplisitt fallet i nord under sin tale valgnatta – og lovet å utarbeide ny politikk for landsdelen.


LO støtter kravet om jernbane til Nord-Norge

Nå stiller fagbevegelsen seg bak kravet å bygge Nord-Norgebanen for å binde landet sammen.


Nå har han første mulighet til å komme på offensiven, etter flere positive – men uforpliktende formuleringer om Nord-Norgebanen i valgkampen. Hans «vi må helt klart vurdere å vurdere om vi skal utrede det igjen» imponerte ingen i nord.

Nå som også LOs ledelse har gått inn for Nord-Norgebanen er veien betydelig kortere for Ap.

Dette er også en sak som krever at stortingspolitikeren stiller seg sjøl spørsmål om hvem de egentlig representerer – sitt hjemfylke eller partiet?


Nå åpner Høyre for Nord-Norgebanen

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite åpner for konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen. Et forslag skal legges fram for regjeringspartiene i løpet av høsten, lover komitélederen fra Høyre.


Det vil være pinlig for Kent Gudmundsen fra Tromsø Høyre å stemme mot forslaget samtidig som Per-Willy Amundsen stemmer for. Hvordan vil det ta seg ut om lokallaget hans kjemper intenst for jernbane, mens deres egen mann i maktes korridorer lar seg kue?

Også Martin Henriksen (Ap) og Cecilie Myrseth (Ap) må bestemme seg for om de skal stemme i tråd med sine velgeres vilje, som udiskutabelt er bygging av banen. Representerer de innbyggerne i Troms eller Youngstorget?


Jonas Gahr Støre (Ap): – Jeg ønsker å få til jernbane i nord

Aps partileder Jonas Gahr Støre ønsker mer utredning, men sier han er positiv til å bygge Nord-Norgebanen.


Det er nok ønsketenkning å se for seg at Fylkesnes og Amundsen kan få flertall for forslaget sitt. Likevel har forslaget kløkt: Det har nemlig en politisk kostnad å stemme mot forslaget. Både Ap og Høyre vil nok begge ha videre utredning på plass før de velger eventuelt skulle ha stemt for et forslag med kostnadsramme opp til 100 milliarder kroner.


Kan kjøre tog mellom Tromsø og Bodø på 3,5 timer

Jernbanedirektoratet beregner reisetida mellom de to største byene i landsdelen til 3,5 timer med tog.


Kun en brøkdel av summen har skapt krevende hestehandler – og forslaget til Amundsen og Fylkesnes er lettvint i forstand at de ikke sier et ord om hvordan banen skal finansieres.

Det overlater de til regjeringa å svare på, vel vitende om at det er andre forslag som da må skrinlegges. Dette vet også deres stortingskolleger, og det er derfor nærmest umulig å se for seg at de får samlet et flertall i denne omgang.

Dette et utspill som holder Nord-Norgebanen høyt oppe i den offentlige bevisstheten, og som bidrar til å legge press på partiene på Stortinget for å få banen realisert.


NTNU-forsker i kronikk

Nord-Norgebanen bør aldri bygges

Til tross for et sterkt ønske blant mange i nord, er det vanskelig å finne troverdige argumenter for hvorfor Nord-Norgebanen noen gang bør bygges.


Det er ikke mange år siden Nord-Norgebanen ble latterliggjort som en perifer drøm fra Utkants-Norge. Nå er det en så sentral sak i det politiske Norge at til og med Dagens Næringsliv har advart mot bygging på lederplass under tittelen «Nei, nei, nei til jernbane i Nord-Norge».

Når sjøl DN anser trusselen for at banen kan bli bygd for så reell at de velger å advare mot den på side to, har vi nok aldri har vært nærmere en realisering av Nord-Norgebanen.


Erna Solberg har fortsatt større tro på førerløse trailere enn tog i nord: – Vi må ikke spille på frykten for ny teknologi

Tromsø Høyre ønsker jernbane til nord, men statsministeren tror ikke at fremtidens transportløsning går på skinner.