– Gjør Nord-Norge til skatteparadis

Redaktør Arne O. Holm foreslår betydelige skattekutt for å stanse nedgangen i folketallet i nord.

SKATTEPARADIS:Redaktør Arne O. Holm i High North News foreslår å gjøre dennordlige landsdelen til et skatteparadis for å holde på befolkningen.   Foto: MARIUS HANSEN, ITROMSØ

nyheter

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) fra Nordland avviser ikke idéen, skriver VG.

– Vi må være villige til å diskutere drastiske grep. Jeg vil ikke si at et betydelig skattekutt er riktig. Men jeg vil heller ikke avvise det, sier Sivertsen til avisen.

Det var på bakgrunn av nyheten tidligere denne uka om den store nedgangen i folketallet i nord at redaktør Arne O. Holm i High North News skrev følgende:

– Regjeringen har stor tro på effekten av en målrettet skattepolitikk, rettet mot de som har mest og tjener mest. Slik håper den å få fart på norsk økonomi. Da burde det også være mulig å bruke skatteregimet til å få fart på Nord-Norge. Både økonomisk og sikkerhetspolitisk er det nødvendig for å få fart på nasjonen.

Det var NRK som først omtalte Holms kronikk.

Holm mener regjeringen i den kommende nordområdemeldingen må vurdere nye, treffsikre skatteløsninger.

Både Holm i Tromsø og Erik Sivertsen i Bodø understreker alvoret i den folketallsnedgangen som landsdelen opplever nå.

Har mistet over 400

De nye tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at folketallet går ned i alle de tre nordnorske fylkene samtidig. Også Midt-Troms «blør» innbyggere. Hittil har regionen mistet over 400 innbyggere.

Totalt har folketallet sunket med 2.089 personer hittil i år. Samtidig øker folketallet både i Oslo og Akershus, samt i landet samlet sett - med over 11.000 innbyggere i tredje kvartal 2019.

Arne O. Holm minner om at innbyggerne i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms betaler mindre skatt ved å være en del av tiltakssonen.

Tiltakssone

Nå vil han utvide både tiltaket og tiltakssonen til å gjelde hele landsdelen.

– Fra før av finnes det en skattemessig tiltakssone i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. Kraftsentrene i nord, de befolkningstette områdene, befinner seg utenfor denne sonen, skriver Holm som mener innbyggerne i de to største byene i landsdelen, Bodø og Tromsø må få lettet sin inntektsskatt.

Eirik Sivertsen (Ap), som sitter i Stortingets kommunal og forvaltningskomité, ledet nylig en stor nordområdekonferanse i Bodø. Også der ble det poengtert at landsdelen er nødt til å snu trenden med at unge mennesker flytter ut - uten å vende tilbake.

Skarpe hjerner

Sivertsen peker på to grep som han tror vil kunne bidra til å bremse utflyttingen.

– Vår største kompetanse er de skarpeste hjernene. Derfor er noe av det viktigste å gi et skikkelig løft til Nord Universitet - slik at det kommer hele landsdelen til gode. Samtidig må det tas et skikkelig grep for bedre infrastruktur og spesielt fylkesveiene. Laksetransporten ut til markedet starter jo i stor grad på fylkesveiene, minner Sivertsen om.

Frp-representant Sivert Bjørnstad i Stortingets finanskomité, avviser nærmest kategorisk idéen om en kraftig skattereduksjon for folk i Nord-Norge.

– Uaktuelt

– Det er et viktig prinsipp at alle i utgangspunktet skal behandles likt i forhold til inntektsskatt - uavhengig av bosted. Det vil bli en vanskelig øvelse å gi skattebetalere begrenset til tre fylker særfordeler skattemessig - når for eksempel flere bygder og kommuner i Trøndelag også har opplevd fraflytting og nedgang i folketallet over tid, sier Bjørnstad, som selv er trønder.

Han minner også om at det allerede er innført skattefordeler til innbyggere i den såkalte tiltakssonen, som omfatter deler av Nord-Troms og hele Finnmark.