Brattland går av som avdelingsdirektør for helse og omsorg

Trond Brattland har bedt om å bli fristilt fra stillingen som avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune av personlige årsaker.

Trond Brattland er ferdig som avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune.  Foto: Sanna Drogset Børstad

nyheter

Det melder Tromsø kommune i en pressemelding fredag ettermiddag.

Brattland har vært avdelingsdirektør siden august 2016 etter å ha vært kommuneoverlege i en årrekke.

– Det har vært en spennende, men krevende tid som avdelingsdirektør. Jeg har ledet en rekke prosesser med omfattende omstillingsarbeid over lengre tid. Det er gjort mye godt arbeid, samtidig som mye gjenstår. Den siste tiden har jeg kjent behovet for å slippe til nye krefter, sier Brattland i pressemeldingen.


Midlertidig rapport førte til at to ansatte ble anmeldt for underslag: – Dette påvirker hele kommunen

Revisjonsgruppa som skal kartlegge omfanget av underslagssaken i Tromsø kommune, fortsetter arbeidet etter sommerferien.


Uklar fortsettelse

Brattland er fortsatt ansatt i kommunen, og får nå studiepermisjon i en måned for faglig oppdatering. Hvilken rolle han skal inn i etter det, er ikke avklart ifølge pressemeldingen.

– Jeg har stor forståelse og respekt for Trond Brattlands beslutning. Det har vært en utfordrende situasjon i sektoren over tid. Han har lagt ned et utrolig stort og uvurderlig arbeid for Tromsø kommune. Heldigvis får vi nyte godt av hans kompetanse fremover også, sier kommunedirektør Britt Elin Steinveg i pressemeldingen.


Advarer mot kutt av kommuneoverlegestilling: – En fare for liv og helse

Administrasjonen vil fjerne én kommuneoverlegestilling. Allmennlegeforeninga mener at konsekvensene kan bli svært alvorlige.


Kristiansen overtar

Konstituert avdelingsdirektør blir Margrethe Kristiansen, som i dag er seksjonsleder for sykehjem. Hun konstitueres i stillingen fra og med mandag 25. november ifølge kommunen.

– Det er med stor ydmykhet jeg har takket ja til stillingen. Trond Brattland har vært en stødig og modig leder gjennom snart fire år, og jeg har stor respekt for den jobben han har gjort, sier Margrethe Kristiansen i pressemeldingen, og fortsetter:

Margrethe Kristiansen  Foto: Tromsø kommune

– Ved siden av å få til en sunn økonomi, blir vår viktigste jobb fremover å sikre innbyggerne gode tjenester og hjelp til riktig tid. Det skal vi klare gjennom forebygging, tidlig innsats, samt hjelp og veiledning til å mestre egen hverdag. Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringen sammen med dyktige ansatte og ledere, politisk ledelse, tillitsvalgte og brukerorganisasjoner.

Stillingen som direktør skal lyses ut etterhvert skriver Tromsø kommune.


Høyt sykefravær skaper utfordringer ved kommunens sykehjem

Ifølge en oversikt utarbeidet av Nordlys er det gjennomgående høyt sykefravær ved sykehjemmene i Tromsø.