– Arkitektonisk djervhet

VIL FREDE: Fylkeskonservatoren vil frede Alfheim svømmehall og har varslet kommunen om at fredningsarbeidet nå settes i gang formelt. Foto: Ronald Johansen  Foto: Brage Lien

nyheter

– Både interiør og eksteriør utstråler en arkitektonisk djervhet slik det ble oppført tidlig på 1960-tallet, skriver Fortidsminneforeningen i sine merknader til fredning av Alfheim svømmehall.


Starter arbeidet med fredning av Alfheim

Fylkeskommunen varsler at arbeidet med formelt å frede Alfheim svømmehall nå starter.


Foreningen er positiv til at fredningsarbeidet for svømmehallen med gymnastikksal og samfunnshus igangsettes.

– Bygningsanleggets ekspressive uttrykk i forhold til uterom og landskap tilsier at hele eiendommen inngår i fredningen, heter det.