Her er tiltaksplanen mot svevestøvet

Dette ønsker kommunen å gjøre:

VERSTING: Tromsø har blant landets høyeste konsentrasjoner av helsefarlig svevestøv. Kommunen har nå fått pålegg fra Miljødirektoratet om å fremme til tiltaksplan for å få ned mengdene svevestøv.   Foto: Kent Einar Myreng

nyheter

• Innføre piggdekkgebyr og videreføre piggdekkpant