Kommunens administrasjon støtter fredning

– Alfheim svømmehall er et viktig kulturminne for Tromsø og et viktig rekreasjonssted for befolkningen.

ALFHEIM SVØMMEHALL: I oktober varslet fylkeskonservatoren om fredning. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det mener administrasjonen i Tromsø kommune i sine merknader til fylkeskommunens varsel om oppstart av fredningssak for Alfheim svømmehall. Fredningen begrunnes med at Alfheim svømmehall med samfunnshus og gymnastikksal er «en av de mest særpregede modernistiske svømmehallene fra etterkrigstiden. Den monumentale plasseringen i landskapet og samspillet med Ishavskatedralen understreker også bygningens betydning».


Fylket vil frede Alfheim Svømmehall

Svømmehallen vil bli behandlet som et fredet bygg fram til en endelig beslutning blir tatt.


– Administrasjonen stilles seg bak begrunnelsen og er positiv til at det igangsettes en fredningsprosess, heter det i merknaden signert avdelingsdirektør Mette Mohåg og rådgiver Kjell Grønsberg.

Det legges ikke skjul på at det vil ha store økonomiske og juridiske følger for kommunen.


Tenketanken som skal avgjøre Alfheims skjebne trenger mer tid

Riksantikvaren kommer trolig til å ta svømmehallen under sine beskyttende vinger. Det vil få konsekvenser for hva det ikoniske bygget kan brukes til i fremtiden.


– Hva fredningen vil innebære for fremtidig bruk, vedlikehold, krav til oppgradering, kjenner vi ikke omfanget av i dag, heter det.