Leder:

Drivstoffavgiftens store tapere

Vær forsiktig med hva du ønsker deg, heter det i et gammelt visdomsord. Med kommunens nye forslag om å doble drivstoffavgiften, er det en del bompengemotstandere som snart vil møte seg selv i døra.
nyheter

Tromsø kommune gikk i forrige uke til det ekstraordinære skrittet å søke Samferdselsdepartementet om å doble den lokale drivstoffavgiften til 212 øre per liter fram til 31. juli 2022. Inntektene er tenkt øremerket til finansiering av arbeidet med å oppgradere Stakkevollvegen, et prosjekt som ved siste kostnadsberegning har fått en prislapp på 500 millioner kroner.

Dette er fullstendig i tråd med det de to bompengemotstanderpartiene ba om før valget – veifinansiering uten innføring av bompenger. Svaret fra Samferdselsdepartementet blir spennende på flere måter.

De to partiene som har kjempet mest mot bompenger – Frp og Nei til bompenger – er delt i synet på dette nye forslaget. Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener det er helt uaktuelt å kreve penger fra bilistene. Tor Egil Sandnes (Nei til bompenger) er imidlertid positiv, så lenge dette betyr at man dropper bompenger.


Nei til bompenger sier ja til dobling av drivstoffavgift

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener det er helt uaktuelt å kreve mer penger fra bilistene. Tor Egil Sandnes (Nei til bompenger) er imidlertid positiv og håper det kan føre til at man dropper bompenger.


«Vi har vært imot drivstoffavgiften, men har observert at avgiften på én krone ikke har ført til så mye høyere priser på bensinstasjonene i Tromsø. Derfor lener jeg mot å godta denne økningen», sier Sandnes.

Livet som bensinstasjoneier er ikke enkelt om dagen. El-bilbruken brer stadig mer om seg, og selv ikke knuste bilglass under Cybertruck-presentasjonen ser ut til å stagge iveren – den nye Tesla-modellen er på under én uke bestilt av 200.000. I Tromsø får de ytterligere utfordringer når drivstoffavgiften dobles. Og de er ikke de eneste.

For oss som kan velge om vi vil dra på langkjøring, er ikke dobling av drivstoffutgiften noe større problem. Synes jeg det blir for dyrt, kan jeg bare droppe bruk av bilen under helgeturene til Finnsnes, og heller ta båt. Og jeg kan begynne å ta buss til jobb. Disse valgene er ikke så lette for noen på yttersiden av Kvaløya å ta.

Sannheten er at de er totalt avhengige av bil for å kunne delta i samfunnslivet. Ja, de fleste trenger den til og med for å komme seg til og fra arbeid. En dobling av drivstoffavgiften vil bety et grovt innhogg i privatøkonomien. Det kan virke som en fattig trøst at 212 øre mer per literen muligens gjør at de slipper bompenger – totalsummen for enkelte blir sågar høyere med drivstoffavgift enn bompenger ville blitt.


Politikerne er uenige i at hele drivstoffavgiften skal gå til Stakkevollvegen

Tromsø kommune søker om dobling av drivstoffavgiften og vil øremerke inntekten til oppgraderingen av Stakkevollveien. Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er ikke enig, og vil styre de økte inntektene mot arbeid med å lage trafikksikre skoleveier.


Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp), som er medlem i Kommune- og byutviklingsutvalget, mener det snart må bli slutt på at bilistene skal være en evig melkeku. «Vi har akkurat fått med oss at det skal innføres piggdekkavgift, og det virker som om det ikke er noen grenser for hva bilister skal måtte betale. Folk flest har snart ikke råd til å bo i denne byen», sier han.

Jørgensen vil heller redusere omfanget av Stakkevollvegen-prosjektet, som han mener har vokst seg for massivt.

At vi trenger oppjusteringer på samferdselsfronten, synes alle partier å være enige om. Og med mindre man lever i villfarelsen om at veiene bygger seg selv, må pengene hentes noe sted fra.

Det virker heller ikke så urimelig at bilistene er med og dekker gildet – uansett hvor mye Jørgensen mener de har lidd. Ja, selv et redusert Stakkevollvegen-prosjekt vil koste mange hundre millioner, så finansieringen kommer man ikke helt unna i alle tilfeller.

Utspillet til Bjørn-Gunnar frir åpenbart til bilistene, men tar ikke innover seg de harde realitetene. Det er også hylende ironisk at han synes 212 øre blir for mye i drivstoffavgift, når han selv foreslo tre kroners økning 22. februar 2017. Å tro at man kan bygge veier uten verken bompenger eller drivstoffavgift, virker – i beste fall – sørgelig naivt. Sånn sett har Sandnes vist mer forståelse for totale bildet, selv om heller ikke han er tilhenger av at for mye havner på bilistenes skuldre.


Vil doble drivstoffavgiften til 2,1 kroner ut 2022 for å betale for nye Stakkevollvegen

De økte inntektene på rundt 150 millioner kroner skal settes av til oppgradering av Stakkevollvegen. Hvis avgiften blir doblet så vil prisøkningen tre i kraft fra 1. juli.


Til syvende og sist kan det bli bensinstasjonseierne i Tromsø som må ta støyten – ved å måtte senke avansen – slik Sandnes antyder. Folk på yttersida har heller ingen stor grunn til å juble, men skadelidende vil de bli, uansett hvilken løsning man til sist velger.

Veien blir nemlig ikke til mens man går – bare hvis man kjører.