Skulle egentlig bare være stengt for trafikk i tre måneder - nå vil ikke veien åpnes igjen før neste høst

Etableringen av fortau i Mackbratta drar ut.
nyheter

I september meldte kommunen at Mackbratta skulle være stengt i tre måneder i forbindelse med etablering av fortau. Tirsdag ble det kjent at veien ikke vil åpne igjen for bilister før august 2020.


Gir grønt lys til fortaubygging i Mackbratta

Det er gitt tillatelse til bygging av fortau i Mackbratta, fra Idrettsvegen til Bodenhoffs gate.


– Vi er, som nevnt, ikke ferdig med asfalteringen. Fortauet vil derfor ikke bli vedlikeholdt for bruk, men ett felt av veibanen i Mackbratta, fra krysset Mackbratta-Idrettsvegen til krysset Mackbratta-Bodenhoffs vei, vil holdes åpen gjennom hele vinteren for å gi plass til gående og syklister, skriver kommunen på sin hjemmeside.Nå vil de vente på våren for å fortsette asfalteringen.

– Nå gjenstår kun asfaltering. Grunnet klimatiske forhold utføres asfalteringen av fortauet til våren når asfaltverket åpner. Vi vil varsle områdets nærmeste beboere før dette arbeidet starter.

Slik lyder skiltvedtaket:
«I forbindelse med bygging av fortau i Mackbratta har veien vært stengt for all trafikk mens arbeidet pågikk. Det er ønskelig å videreføre stengingen som en testperiode for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og for å hindre gjennomkjøring i adkomstvegen. Prøveordningen skal vare fram til 20. august 2020. Det vil da gjøres en evaluering av tiltaket.»