UiT verst i landet på midlertidige ansettelser

I snitt synker andelen midlertidig ansatte ved universitetene, men hos UiT øker antallet midlertidige.

UiT er universitetet med flest midlertidige ansatte i landet, ifølge Kunnskapsdepartementet.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet tirsdag kommer det frem at Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet har 20 prosent midlertidig ansatte.

En ny oversikt viser at ingen andre universiteter i Norge har like høy andel midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler/utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning, som UiT. Kun Samisk høgskole har en høyere andel midlertidig ansatte, med sine 29,7 prosent.


Debatt:

Tiltakene for fag- og yrkesopplæringa i Troms virker

En fersk rapport fra Nordlandsforskning og Tilstandsrapporten 2019 bekrefter at Troms er på rett vei i fag- og yrkesopplæringa. Til tross for at ungdomskullene er lavere, har det aldri vært så mange lærlinger og lærekandidater i fylket. Det er nå rundt 300 flere enn i 2014.


UiT 6,3 prosent over snittet

UiT «topper» lista blant universitetene for midlertidig ansatte for andre år på rad. Der landssnittet for øvrig går ned, har antallet midlertidige ansatte ved UiT økt det siste året.

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren er nå totalt 13,7 prosent, viser nye tall. Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.


Prisdryss for UiT-ansatte

Onsdag ble det delt ut syv priser i forbindelse med arbeidsmiljødagen på UiT.


– Fast ansettelse skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet og slik bør det selvsagt også være i universitets- og høyskolesektoren. Det er en ukultur å ansette folk midlertidig der man kunne ansatt fast. Derfor innkalte jeg i mars en del rektorer og ba dem ta grep for å få ned midlertidigheten. Nå ser vi resultatene av dette arbeidet, uttaler forsknings– og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i dagens pressemelding.

– Uheldig for rekrutteringen

Selv om andelen midlertidige har gått ned totalt sett, har andelen midlertidig ansatte økt ved ni institusjoner, deriblant UiT.

– Høy bruk av midlertidighet er uheldig for både rekrutteringen til institusjonen og for den enkelte ansatte. Det er et ledelsesansvar å redusere midlertidigheten, og jeg forventer at rektor og styret ved universiteter og høyskoler med høy midlertidighet tar tak i problemet. Det er ingen gode grunner til at det skal være så store forskjeller i bruken av midlertidighet mellom sammenlignbare institusjoner, uttaler Nybø.


UiT-rektor Anne Husebekk flyr langt mer enn andre rektorer

Anne Husebekks flyreiser har sluppet ut 32 tonn CO₂. Det er mer enn tre ganger så mye som rektoren ved Nord universitet.


Tabell: Andel midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler/utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning, 2009-19:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

25,1

23,6

24,7

22,0

19,9

18,6

18,9

17,5

18,1

19,6

20,0

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

20,4

20,2

19,4

17,5

16,6

15,6

15,9

15,8

16,2

17,5

18,6

Universitetet i Oslo

22,0

21,6

22,0

20,1

19,0

19,6

19,4

19,9

19,3

17,9

15,5

Universitetet i Stavanger

16,2

16,1

17,4

16,0

15,9

16,0

16,0

15,7

16,3

15,2

14,6

Universitetet i Sørøst-Norge

17,3

14,8

13,5

12,2

13,3

13,7

11,8

13,1

13,5

13,3

13,9

Nord universitet

16,4

15,3

14,2

12,9

12,9

13,9

12,1

15,0

13,5

13,4

12,3

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

16,2

15,6

15,8

15,3

14,1

14,1

15,7

15,0

13,3

14,5

11,6

Universitetet i Agder

14,9

12,5

9,7

10,1

8,5

9,0

9,9

10,4

12,1

12,1

11,6

OsloMet – storbyuniversitetet

12,7

13,7

12,6

11,8

12,9

11,6

11,9

11,5

10,9

10,8

11,2

Universitetet i Bergen

16,6

17,8

19,8

20,9

18,3

19,1

18,8

18,8

16,2

13,0

10,9

Delsum universiteter

18,6

18,1

18,3

17,2

16,1

16,1

16,3

16,2

15,5

15,2

13,9

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

20,5

21,8

27,0

28,0

32,8

24,9

21,0

13,7

9,2

9,8

15,3

Norges idrettshøgskole

25,4

20,8

24,8

21,9

20,9

17,9

15,6

14,8

18,8

12,4

13,8

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

17,4

16,5

15,4

13,4

8,3

13,8

14,6

16,6

15,5

12,6

9,9

Norges handelshøyskole

7,3

5,9

6,4

10,6

11,8

12,0

10,9

11,0

12,0

11,4

9,8

Norges musikkhøgskole

15,4

11,3

14,3

16,8

16,8

18,7

7,6

8,5

7,1

10,1

7,8

Kunsthøgskolen i Oslo

26,0

28,4

27,2

26,7

26,9

31,6

4,2

4,8

5,1

8,0

7,0

Delsum statlige vitenskapelige høyskoler

16,8

15,5

16,9

17,7

17,7

18,3

11,7

11,4

11,4

10,8

10,2

Samisk høgskole

48,6

46,4

46,0

26,3

28,7

25,5

25,5

24,3

23,5

27,7

29,7

Høgskulen i Volda

23,8

18,5

16,0

13,1

16,1

12,5

14,8

12,2

11,9

13,7

16,3

Høgskolen i Innlandet

12,5

12,2

14,9

11,1

13,4

12,1

12,2

11,4

14,4

13,5

12,6

Høgskulen på Vestlandet

17,0

13,6

14,4

15,0

16,2

16,0

14,1

14,7

14,8

15,3

12,3

Høgskolen i Østfold

13,8

15,9

12,7

12,7

9,8

11,8

10,0

11,9

9,1

10,1

10,8

Delsum statlige høyskoler

17,2

15,2

15,4

13,8

14,8

14,2

13,3

13,4

13,8

14,1

13,0

Sum

18,4

17,7

17,9

16,8

16,1

16,0

15,8

15,7

15,2

14,9

13,7