I Tromsø kjører 83 prosent av bilene med piggdekk, men innføres gebyr så vil tallene trolig ned

Med piggdekk på 83 prosent av bilene troner Tromsøs befolkning øverst på lista i hele landet. Ifølge Statens vegvesen kan man imidlertid forvente at andelen vil gå betraktelig ned hvis piggdekkgebyret innføres.

FØRST UT I NORD-NORGE: I dag har Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim piggdekkgebyr. Hvis politikerne innfører gebyret i Tromsø til vintersesongen 2020 så vil det bli første nordnorske by med et slikt gebyr. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I desember skal kommunestyret ta stilling til om det skal innføres piggdekkgebyr i Tromsø. Hvis politikerne stemmer ja så vil man måtte betale 35 kroner per dag, 450 kroner per måned eller 1.400 kroner for hele vintersesongen allerede fra høsten 2020.


Leder:

Drivstoffavgiftens store tapere

Vær forsiktig med hva du ønsker deg, heter det i et gammelt visdomsord. Med kommunens nye forslag om å doble drivstoffavgiften, er det en del bompengemotstandere som snart vil møte seg selv i døra.


Piggdekkgebyr er allerede innført i fire andre norske byer (Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim) og nå kan Tromsø bli den første byen i Nord-Norge hvor bilister som vil kjøre med piggdekk må betale et gebyr.

Inntektene skal øremerkes renhold av veier og er et ledd i en større tiltakspakke for å bedre luftkvaliteten i byen.

Har høyest piggdekkandel

Ifølge Brynhild Snilsberg i Statens vegvesen har Tromsø landets høyeste piggdekkandel blant byene hvor dette registreres.

Mens landsgjennomsnittet ligger på rundt 54 prosent og snittet for Nord-Norge er 81 prosent, har Tromsø en piggdekkandel på 83 prosent.


Slik skal piggdekkgebyret kreves inn

Hvis politikerne innfører gebyret vil det kreves inn 1400 kroner per kjøretøy fra høsten 2020. Det vil også være mulig å betale per dag (35 kroner) og per måned (450 kroner).


Snilsberg sier at piggdekkgebyr har vist seg å være et veldig effektivt virkemiddel for å redusere piggdekkandelen. I de fire andre byene som har innført gebyret hittil har andelen gått betydelig ned.

Stor forskjell på byene

I Oslo kjørte 66 prosent piggfritt i 2001 og i 2019 er tallet steget til 91 prosent.

I Bergen kjørte 69 prosent piggfritt i 2001 og i 2019 er tallet steget til 88 prosent.

I Trondheim var tallet 51 prosent i 2003 og 74 prosent i 2019.

I Stavanger/Sandnes var tallet 68 prosent i 2001 og 83 prosent i 2019.


Her er tiltaksplanen mot svevestøvet

Dette ønsker kommunen å gjøre:


Den første målingen fra Tromsø er fra 2008 da 10 prosent kjørte piggfritt og i 2019 har tallet steget til 17 prosent.

Nå blir Tromsø landets femte kommune og den første byen i Nord-Norge som innfører gebyret. Ifølge Snilsberg kan man forvente at stadig flere vil bytte til dekk uten pigger.

– Vi ser at så snart det varsles at det skal innføres piggdekkgebyr så øker andelen piggfrie dekk raskt, sier hun.

Sikrest med eller uten pigger?

I februar skrev NRK at et flertall av bilene som er involvert i trafikkulykker med personskader har piggfrie dekk. Tallene er henta fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Med utgangspunkt i NRKs artikkel sjekket Faktisk.no holdbarheten i påstanden og konkluderte med at det ikke er grunnlag for å si at biler med piggfrie dekk oftere er i ulykker enn biler med piggdekk.

Heller ikke Brynhild Snilsberg i Statens vegvesen vil gi noe entydig svar på om piggdekk er sikrere enn piggfrie dekk.

– Hva som er det beste vinterdekket avhenger av mange ulike faktorer og dekk har ulike egenskaper avhengig av underlaget, sier Snilsberg og strekker seg til å skille mellom dekktypene når det gjelder én type underlag:


Anbefaler politikerne å vedta piggdekkavgiften: – Det eneste virkemiddelet som monner nok

Før nyttår må politikerne i Tromsø ha vedtatt en tiltaksplan mot luftforurensing. Administrasjonen anbefaler piggdekkavgift som det viktigste verktøyet.


– På våt is har piggdekk bedre egenskaper med tanke på bremselengde og sideveis kontroll, sier hun.

Dekkets egenskaper er imidlertid ikke det eneste som teller. Man må også ta hensyn til sjåførens kjøreadferd.

– Som sjåfør skal man hele tiden tilpasse farten etter forholdene, sier hun og legger til at man også må ta høyde for at dekk blir slitt.

– Tester viser at piggdekkene mister egenskapene sine raskere enn piggfrie dekk, så det kan også være en falsk trygghet i å kjøre med slitte piggdekk.