Vil bygge Tromsø Spektrum ytterst på piren i den nye bydelen

Tirsdag godkjente kommune- og byutviklingsutvalget reguleringsplanen for Nordbyen. Nå avslører Peab at de vil bygge Tromsøs nye storstue for idretten der.

TIDLIG SKISSE: Peab har fått utarbeidet en rekke skisser for Tromsø Spektrum, men understreker at de fremdeles er i et tidlig stadium. Slik ser de for seg bygget ytterst på piren. Illustrasjon: Aart Architects 

nyheter

Mens Tromsø kommune har jobbet med planer for Templarheimen Arena, har Peab parallelt arbeidet med å få på plass et skikkelig arrangementsanlegg for inneidretten i Tromsø.

LAVP ROFIL: Sammenlignet med plantegningene til kommunen, har bygget en smal og lav profil.   Foto: Illustrasjon: Aart Architects

– Det vi ser for oss er et ikke en ren treningshall, slik som det kommunen arbeider med, men en skikkelig arena for idretts-, kultur- og næringslivsarrangementer, sier Stig Tore Johnsen, administrerende direktør i Peab Eiendomsutvikling Nord-Norge.

Plass til 3.000-5.000 tilskuere

Ser du på plantegningen for den nye bydelen Nordbyen, som ble presentert for byutviklingsutvalget tirsdag denne uken, ligger det et stort bygg alene ytterst på den første piren like nord for Tromsøbrua.

NY BYDEL: Slik ser byplankontoret for seg den nye bydelen Nordbyen. 

Debatt:

Kan event-delen av Tromsø Spektrum flyttes til sentrum?

Ved å etablere en storstue for de store anledninger i sentrum/Nordbyen så mener idrettsrådet at Templarheimen Arena vil dekke de øvrige behov som var skissert i de opprinnelige planene, og vi støtter derfor dette.


Om alt går etter planen for Peab og grunneierne, er det der Tromsø Spektrum skal ligge.

STORSTUE: Bygget skal huse en arena med plass til 3.000-5.000 tilskuere. Illustrasjon: Aart Architects  Foto: Illustrasjon: Aart Architects

– Vi har lagt til grunn en håndballbane på 20x40 meter, pluss buffersone og tilskuerplass med kapasitet på mellom 3.000 og 5.000 personer. Vi har ikke tatt stilling til om det skal legges til rette for isflate ennå, sier han.

Visjonen er å tilrettelegge for større arrangementer, som landslagskamper, cupfinaler, konserter og sågar Spellemann-utdelingen.

Håper på byggestart i 2021

De siste året har Johnsen og Peab brukt på å sondere terrenget.


Lekkasjer i taket på Tromsøhallen truer den nye parketten

Vaktmester ved Tromsøhallen jobber på spreng for å berge Tromsø Storms nye parkett til verdi av 870.000 kroner pluss moms.


– Vi ønsket hele tiden å forankre prosjektet godt før vi gikk ut med det. Vi har gått flere runder med Idrettsrådet, avklart prosjekt med byutvikling og snakket med kulturaktørene i byen. Nå er det mange gode krefter som ønsker dette, og jeg tror det er realisme i forslaget, sier han.

Neste steg er å få avklart finansiering og eierskap på prosjektet.

– Vi ønsker å ta dette et godt stykke videre med mulige samarbeidspartnere. Vi ser for oss at det skal finansieres og eies privat, for å slippe å måtte forholde oss til kommunale budsjetter.

Dersom reguleringsplanen vedtas, ser Johnsen for seg en byggestart allerede i andre kvartal av 2021.

– Dette er svært konkrete planer, sier han.

HÅPER PÅ TIDLIG BYGGESTART: Adm.dir. Stig Tore Johnsen i Peab Eiendomsutvikling Nord-Norge  Foto: Ronald Johansen

Skeptisk

Byplanlegger Heidi Bjøru bekrefter at de støtter prosjektet.


TIL-styrelederen om idrettshaller: – Går raskere å bygge selv

Tromsø kommune har ikke bygget en ny idrettshall siden Stakkevollanhallen sto ferdig i 1984.


– Vi jobbet med utgangspunkt i at det skulle ligge et åpent tilgjengelig bygg med en attraksjon ytterst mot sjøen. Vi utformet planen med det i tankene, men vi visste ikke konkret hva det ville bli til. Det var grunneierne i området på Seminarneset som lanserte Tromsø Spektrum der, og det er jo noe som for så vidt passer godt inn og har en god funksjon. Vi mener at tomta egner seg godt og at det er viktig for byen at det ligger et slikt type bygg der, sier hun.

Riksantikvaren og fylkeskommunen stiller seg imidlertid skeptiske til utbyggingsplanene i sundet. De har fremmet innsigelse mot den delen av reguleringsplanen, da de mener det bygges for høyt og for langt ut i sjøen.

– Når planen fremmes til politisk behandling i desember, så er det området unntatt rettsvirkning. Etter megling med Riksantikvaren og fylkeskommunen vil hele planen legges fram til ny behandling i kommunestyret, forklarer Bjøru.

Det at Tromsø Spektrum legges ytterst på piren kan bidra til å løse konflikten, mener hun.

– Vi hadde planlagt et større volum på den tomta, men Tromsø Spektrum er lavere og mindre enn det vi hadde tegnet inn på skissen. Vi håper at partene vil oppfatte det som mer gunstig, sier byplanleggeren.