Kommunetopp frykter de må ta penger fra elevene i grunnskolen for å finansiere Voksenopplæringa

Politikerne er på pengejakt for å unngå ytterligere kutt i tilbudet til flyktninger.

PRESSET SITUASJON: Avdelingsleder Kari Henriksen forteller at mindre statlige overføringer til Voksenopplæringa også innebærer et svekket tilbud. Alternativ er de nødt til å ta midler fra grunnskolen, med mindre politikerne øker rammene til skolesektoren. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Voksenopplæringa i Tromsø rammes av store kutt i driftsbudsjettet. De mottar 17 millioner mindre i statlige overføringer fra 2018 til 2020. Samtidig får de stadig flere elever som tar grunnskoleopplæring, noe som må finansieres av kommunen.

Overfor iTromsø slo rektoren ved Voksenopplæringa denne uka alarm. Hun frykter at de må gi dårligere opplæring og drive uforsvarlig dersom de ikke får økte midler fra kommunen.

– Utfordringen er at vi får færre flyktninger til Tromsø som tar opplæringsprogrammet som utløser tilskudd. Når vi bosetter færre flyktninger, betyr det at vi får mindre tilskudd fra staten. Det merkes jo, når vi tidligere har hatt relativt mange flyktninger og mye penger for å drifte tilbudet, sier avdelingsleder for skole i Tromsø kommune, Kari Henriksen.



– Har kun én pengesekk

I likhet med rektoren ved Voksenopplæringa viser hun til at stadig flere flyktninger kommer til Tromsø uten grunnskoleutdanning fra hjemlandet.

De har da krav på grunnskoleopplæring, noe som er et kommunalt ansvar å finansiere. Dette i motsetning til de første årene med norsk og samfunnskunnskap som dekkes av staten.

– Skiftet påvirker driften økonomisk. For vi må bruke våre egne penger, og da er det sånn at vi bare har én pengesekk til skole, og den innbefatter også voksenopplæring. Skal vi da øke midlene til voksenopplæringa, må vi spise av den tildelte ramma for skole. Dette kan igjen bety at elevene i grunnskolen får det trangere fordi midlene må fordeles på flere, sier Henriksen.

– Politisk prioritering

Henriksen forteller at grunnskolen skjermes foreløpig, men at problemstillingen neppe blir mindre fremover.

– Dersom utvikling med at vi får flere voksne har behov for grunnskoleutdanning fortsetter, kan det gå utover barne- og ungdomsskolene. Men dette er politiske prioriteringer, og vi forholder oss til rammen vi har fått, sier hun og utdyper:

– Da må også voksenopplæringa ta noen grep for å ta ned utgiftsnivået. Det betyr færre lærere og større grupper, selv om dette er en gruppe som trenger tett oppfølging for å tilegne seg et godt nok språknivå for arbeidslivet eller videre utdanning.

Rektoren ved Voksenopplæringa frykter at de bryter loven om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven), dersom de ikke får større rammer.

– Hva tenker du når du får beskjed fra en av dine ledere om at hun nå frykter å bryte introduksjonsloven?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, for vi er ikke helt der ennå. Men det er sikkert noen fagfolk som føler at de ikke får fulgt elevene opp i tilstrekkelig grad. Dette er en krevende situasjon for oss. Men vi har de pengene vi har. Det oppleves kanskje ikke som godt nok i voksenopplæringa, og det vil heller ikke oppleves bra for skolene som får mindre fordi vi må fordele på flere.

Politikerne leter etter penger

LEDER SKATTEJAKT: Utvalgsleder Benjamin Arvola Notkevich jakter etter skattekroner å sprøyte inn i Voksenopplæringa for å gi et bedre tilbud til innvandrere og flyktninger som kommer til Tromsø, etter tjenesten har opplevd voldsom nedgang i budsjettene. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Leder av oppvekst- og utdanningsutvalget i kommunen, Benjamin Arvola Notkevich (SV), er kjent med situasjonen til Voksenopplæringa, og jobber nå med å finne en løsning.

– Vi ser på saken. Jeg var på besøk hos Voksenopplæringa i onsdag og skal tilbake i dag. Det som er vanskelig er at jeg vet ikke hvor jeg skal hente pengene fra. Det jobber jeg med nå, sier han til iTromsø torsdag formiddag.

– Ikke bra

Notkevich mener staten lemper stadig større andel av kostnadene ved opplæring av innvandrere og flyktninger over på kommunene.

– Dette er for dårlig finansiert av staten. Jeg håper ikke det ender med at vi ikke klarer å gi Voksenopplæringa nødvendig finansiering, men jeg kan ikke love penger før jeg finner dem. Og det jobber jeg som sagt med nå, før han forteller at situasjonen uroer han:

– Voksenopplæringa har allerede gjort store kutt, og får nå beskjed om å kutte mer. Det er dramatisk å gå ned 17 millioner i budsjett på omtrent ett år. Situasjonen er ikke bra.