Planlegger storstilt opprustning av Storgata utenfor ordførerens eiendommer – nå må Wilhelmsens habilitet vurderes

Gunnar Wilhelmsens habilitet blir tema på formannskapsmøtet. Sjøl vurderer han seg ikke som inhabil i saken ennå.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Ordfører Gunnar Wilhelmsen eier gjennom selskapet Triko flere store eiendommer i Storgata, ved tempohjørnet. KV-bygget, Tempo-bygget ved Storgata 67 og Storgata 69.

Formannskapet får neste uke en sak til behandling om å vedta et forprosjekt oppgradering av Storgata, fra Tempohjørnet og nordover omtrent 350 meter. Det vil være en forlengelse av oppgraderinga som er gjort i Storgata og sørover, og forprosjektet er foreslått av administrasjonen finansiert med én million kroner.


Vil utrede oppgradering av Storgata: – Det er farlig å ferdes der

Leder i kommune- og byutviklingsutvalget, Tone Marie Myklevoll, mener strekningen mellom Wito-hjørnet og Bispegata er i så dårlig forfatning, at det bokstavelig talt er forbundet med helsefare å gå der.


De skal finansiere ved å omdisponere midlene som allerede er bevilget til prosjektet Templarheimen idrettspark. Prosjektet er i tråd med tidligere vedtak gjort i forrige periode, før Wilhelmsen ble valgt som ordfører.

Administrasjonen skriver i sakspapirene at veistrekket som blant annet går utenfor døra til ordførerens eiendommer er preget av forfall. «Slik gaten fremstår i dag ivaretas verken trygghet eller trivsel på en god nok måte», konkluderer administrasjonen.

Tror ikke han er inhabil

Wilhelmsens habilitet som en stor eiendomsaktør ble adressert flere ganger i valgkampen, og nå dukker problemstillingen opp for første gang som ordfører. Han tenker i utgangspunktet at å delta i behandlingen er uproblematisk

– Jeg har diskutert habilitet i denne saken internt, men ikke spurt Gry. Det tar vi på mandag, sier han.

Gry er Gry Dons. Hun er jurist, og leder det politiske sekretariatet i kommunen.

Wilhelmsen vurderer at han ikke vil være inhabil i forprosjektet av prosjektet.


Forsvarsmøte i Tromsø om langtidsplanen:

Forsvarsministeren ba om innspill fra Tromsø, men ingen fra kommunen dukket opp

Ordførere kom fra hele Nord-Norge til Tromsø for å gi innspill til forsvarsministeren om ny langtidsplan for forsvaret. Men Tromsø kommune sendte ingen. – En glipp, sier ordføreren.


– Vil eiendommene dine kunne øke i verdi, som følge av opprustning av gata de ligger i?
– Nei, det vil de ikke. Eiendommens verdi er ikke tuftet på hvordan det ser ut på fortauet, men kvaliteten på eiendommen. Min vurdering er at det ikke blir aktuelt med inhabilitet, men mener noen andre noe annet så er det greit. Men når forprosjektet er over, og saken skal behandles videre vil det være aktuelt å vurdere habiliteten, sier han.

Skal gjøre vurdering

Kommunens administrasjon er av en annen oppfatning. Gry Dons forteller at jurister i kommunen kommer til å ha vurdert ordførerens habilitet til formannskapets behandling av byutviklingssaken tirsdag.

– Vi må ta stilling til habiliteten til ordføreren i denne saken, for dere i pressen og andre vil kunne tenke sitt, og da er det ryddig å ha gjort ei vurdering. Går man gjennom habilitetsreglene så er man inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en sak, og fatte beslutning der man sjøl er part, eller man har et nært forhold til en part, forklarer hun, og utdyper:


Wilhelmsen-eid selskap konkurs

Selskapet Wem AS – med ordfører Gunnar Wilhelmsen som stor eier – er slått konkurs.


– Første spørsmål man på stille er om Gunnar Wilhelmsen er part i denne oppgraderingssaken, siden han eier flere eiendommer i tilknytning saken. Kommer for eksempel eiendommenes hans til å stige i verdi som følge av oppgraderinga? Slike spørsmål må man stille i forbindelse med habilitetsvurderinga.

Kan bli en subjektiv vurdering

Kommer formannskapet eller kommunestyret fram til at Wilhelmsen ikke er part må de likevel vurdere andre ledd av paragraf seks i forvaltningsloven, opplyser Dons.

– Dersom det er særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til at ordføreren kan treffe en beslutning, så er han inhabil. Og dette vil være en subjektiv vurdering.


Hun overtar i Triko når Gunnar blir ordfører

Wilhelmsens «høyre og venstre hånd» gjennom fire år blir direktør i Triko.


Dons forteller at juristene i administrasjonen vil gjør en vurdering før formannskapsmøtet tirsdag, og at man trolig vil måtte gjøre nye vurderinger etter hvert som saken utvikler seg, og det skal treffes nye vedtak som følge av forprosjektet konklusjonen til.