Starter heving og snuing av russisk tråler søndag

Søndag ettermiddag vil kranfartøyet «Gulliver» starte operasjonen med å heve og snu den russiske tråleren som kom i brann og sank vei kai i Breivika i september.

HEVE- OG SNUOPERASJON: Kranfartøyet «Gulliver» starter lørdag ettermiddag forberedelsene til heve- og snuoperasjonen av den russiske tråleren som brant og sank ved kai i Breivika i september. Selve heving og snuing av havaristen vil skje søndag.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Lørdag ettermiddag forlater «Gulliver» kai i forbindelse med forberedelsene til operasjonen med heving og snuing av tråleren «Bukhta Naezdnik».

Starter arbeidet

Den 25. september brøt det ut brann i tråleren da den lå ved kai i Breivika. Brannen utviklet seg raskt og det brant i ett døgn før båten til slutt sank.


Fester kjettinger rundt vraket – hevingen av den russiske tråleren skjer lørdag

Nesten to uker etter at den startet fra Nederland er kranbåten «Gulliver» ankommet Tromsø. Selve hevingen av båten starter lørdag.


– Kranfartøyet «Gulliver» går fra kai lørdag ettermiddag. Natt til søndag og søndag formiddag skal brukes til trekke kjettinger og forberede løft og snuing av havaristen. Selve løfte- og snuoperasjonen vil skje mellom klokka 12 og 18 søndag. Det er det jeg vet foreløpig, sier kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland i Kystverket.

Slepes til Bergen

Planen er at kranfartøyet skal koble seg opp til havaristen og gradvis heve og snu fartøyet på rett kjøl samtidig som vann pumpes ut. Heve- og pumpeoperasjonen vil ifølge Kystverket skje samtidig med sikringsarbeider fram til tråleren ligger stabilt ved kai i Breivika.

FORBEREDELSER: Onsdag jobbet bergingsselskapet Ardent med å feste kjettinger rundt vraket på den russiske tråleren. Kranfartøyet «Gulliver» ligger i bakgrunnen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Deretter vil «Bukhta Naezdnik» tømmes for resterende bunkers og forberedes for slep til Hanøytangen ved Bergen.Fører tilsyn

Kystverket har pålagt rederiet Murmansk Trawl Fleet PJSC å fjerne fartøyet innen 31. desember. Ifølge Kystverkets pålegg stilles det krav til hindring og begrensning av forurensning fra havaristen, tilstrekkelig beredskap og håndtering ved eventuelle lekkasjer og etterfølgende opprydding av sjøbunnen.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Kystverkets rolle er å føre tilsyn og vi har sjølsagt dialog med de ansvarlige, sier Solveig Moe Frøland.