UiT fikk penger til å utdanne flere klimaeksperter

Universitetet i Tromsø har fått ferske penger til å utdanne åtte spesialister på klima, miljø og bærekraft.

ARKTIS: UiT skal styrke sin forskning og utdanning av spesialister innenfor teknologi, klima og miljø. I bakgrunnen forskningsskipet Helmer Hansen på Svalbard.  Foto: Jørn Berger-Nyvoll

nyheter

I høst bevilget regjeringen 70 millioner kroner til å øke antall studieplasser innenfor fag som er direkte knyttet til grønne teknologier og fagområder.

NYE STUDIEPLASSER: Rekor Anne Husebekk forteller at det skal etableres åtte nye studieplasser på master- og bachelornivå innenfor energi, miljø, klima og akvamedisin som følge av økte bevilgninger fra staten.  Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Av disse midlene gikk en god slump til Tromsø slik at det ble rom for å øke antall studieplasser med åtte - fire mastergradsstudenter innenfor akvamedisin og fire sivilingeniørplasser innenfor energi, klima og miljø.


Iselin Nybø (V) vil at universiteter og høyskoler skal konkurrere om å bli best på klima

Utdanningsinstitusjonene skal rapportere på åtte kategorier, blant annet flyreiser, avfall, mat og energiforbruk. På nyåret går startskuddet for konkurransen.


– Fra høsten 2020 skal vi utdanne enda flere innen akvamedisin. Dette er et helt nødvendig bidrag til samfunnet for å sikre en mer bærekraftig produksjon av sjømat. I tillegg skal vi utdanne flere sivilingeniører innen energi, klima og miljø. Dette studiet går rett inn i kjernen av det vi kaller grønne studier, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk i en artikkel på universitets hjemmeside.

UiT vil ha særlig tyngdepunkt på de arktiske områdene, og skal ifølge Husebekk være ledende innenfor områdene bærekraft og energi, klima og miljø.

NØDVENDIG: Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er det maktpåliggende å satse på forskning og utdanning som kan bidra til det grønne skiftet.  Foto: Karine Nigar Aarskog.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, sier at UiT ved å opprette de nye studieplassene vil bidra til det grønne skiftet i Norge.


Forventninger til en ny nordområdemelding – nord må ses fra nord

Arbeidet med ny Nordområdemelding er i full gang. Nordområdene er og vil være Norges viktigste satsingsområde i uoverskuelig fremtid.


– UiT har et sterkt og spennende forskningsmiljø, så jeg har stor tro på at de vil kunne gjøre det på en måte som står i samsvar med det vi trenge, sier hun i artikkelen