Fem ambulansefly satt på bakken:

– Total kollaps av beredskapen

Flere ambulansefly er tatt ut av tjeneste på grunn av tekniske problemer. Dette må få konsekvenser for selskapet som opererer ambulanseflyene, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

  Foto: John Trygve Tollefsen / Luftambulansetjenesten HF

nyheter

Fem ambulansefly er satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Nordlys skriver at alle de fem flyene skal ha samme feil.

«Problemet er at flyet mister motorkraft på en av motorene, og dermed drar flyet til en side under landing», skriver avisen.

Alle flyene er av typen Beech B250 Kingair og drives av selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance, som opererer alle landets ambulansefly på oppdrag fra Luftambulansetjenesten.

– Sikkerheten kommer alltid først, og vi har derfor besluttet å sette de fem flyene som har opplevd uregelmessigheter på bakken inntil vi har hatt en teknisk gjennomgang av dem, uttaler Hans Skog-Andersen i Babcock i en pressemelding.

Ifølge en av mannskap Nordlys har snakket med har problemene med flyene oppstått under landing.

– Problemet som oppstår er at det plutselig under landing mister man motorkraft på en av motorene. Det er ingen motorer som har stoppet. Siden kun den ene siden mister kraft plutselig, vil maskinen vri seg mot denne siden med stor kraft og uten forvarsel. Dette oppleves av crew som kritisk og kan føre til at man mister kontroll over fartøyet i en kritisk fase av flygingen, forteller personen Nordlys har snakket med.

– Total kollaps

Kirsti Bergstø, nestleder i SV og tidligere stortingsrepresentant fra Finnmark, kaller situasjonen en alvorlig krise.

– Det er en total kollaps av beredskapen i nord nå, situasjonen er kritisk. Dette er helseminister Bent Høies verk, han må komme seg på jobb og sette inn akutte tiltak, sier hun til VG på telefon fra Finnmark.

SV-politikeren forventer at det kompenseres for manglende fly. Hun forteller at hun har fått meldinger om alvorlige hendelser, der pasienter har ventet lenge på luftambulanse.

– Helseministeren har vært opptatt av å lage en fortelling om at Luftambulansetjenesten fungerer som den skal, heller enn å ta tak i de reelle problemene, sier Bergstø.

Hun forventer at saken får konsekvenser for Babcock, som hun mener ikke har oppfylt kontraktvilkårene.

– Vi vil foreslå at regjeringen snarest gjennomfører en fullstendig gransking av beredskapen i Nord-Norge, og særlig i Finnmark, samt iverksette alle nødvendige tiltak for å sørge for trygge akuttjenester for befolkningen. Leveransen til Babcock skal være en sentral del av granskingen, sier finnmarkingen.

Jonas Gahr Støre skriver på Facebook at meldingene fra Nord-Norge er fullstendig uakseptable.

«Det reiser nye spørsmål ved hele anbudsprosessen som ga ansvaret for denne livsviktige tjenesten til Babcock», skriver Arbeiderpartilederen.

– Kontrollerbar

VG har vært i kontakt med Babcock, som henviser spørsmål om kontrakten til Luftambulansetjenesten.

Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten kaller situasjonen uheldig, men kontrollerbar.

– Det er helikoptre på plass til oppdrag. Det har ført til at de aller fleste flyoppdrag er blitt løst, sier Haarvik til VG.

Andre oppdrag er blitt løst med andre ressurser, som bil, og flere oppdrag som ikke er akutte er utsatt.

Luftambulansetjenesten har foreløpig ikke satt inn ekstra ressurser, men Babcock har gitt beskjed om at de har to fly i Sverige som kan benyttes ved behov. I tillegg til ambulanseflyene, har Luftambulansetjenesten 13 helikoptre. Redningstjenesten har seks helikopterbaser med Sea King-helikoptre, som også kan settes inn som ambulanser. I tillegg har Forsvaret et helikopter som står i beredskap i Finnmark.

Ifølge Haarvik står det i kontrakten med Babcock at selskapet snarest mulig må sette inn reservefly ved uforutsette tekniske feil, og senest etter tolv timer.

– Hvis ikke kan vi holde igjen penger, sier han.

VG har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, men har så langt ikke fått en kommentar fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).