Budsjettfarse:

Trekker forslag om å kutte 300 stillinger i kommunen

Forslaget om å kutte 300 kommunale stillinger vil likevel ikke bli fremmet av de styrende partiene.

BEKYMRET: Pål Julius Skogholt vil legge fram posisjonens omforente budsjett for neste år. – Det er et dritt-budsjett som vil få store konsekvenser, sier han.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Det sier SVs gruppeleder Pål Julius Skogholt.

iTromsø gjennomførte et intervju med Skogholt like før kommunestyret startet onsdag, og fikk da tilgang til Ap, SV, MDG og Sps omforente budsjettforslag.

I den såkalte verbaldelen, det vil si den delen som ikke omhandler direkte budsjettall, så er første punkt:

«Kommunen skal redusere antall stillinger med 300 i løpet av åra 2020-2022».

Etter at iTromsø publiserte en artikkel om kuttforslaget ble avisa kontaktet av Skogholt med beskjed om at punktet var fjernet fra budsjettforslaget.

«Du har fått ein feil versjon av budsjettet. Min feil. Vi kjem ikkje til å fremme forslaget om dei 300 stillingane.»

Ifølge ham er det drastiske forslaget kommet med i budsjettdokumentet ved en inkurie.

– Vi har hatt forslaget som en del av budsjettarbeidet fram til nå, men vi har lagt det vekk helt på tampen. Vi fant ut at det vil bli for drastisk, og vi har heller ikke hatt hjemmel for det i kommuneloven som forbyr slike uspesifiserte kutt, sier Skogholt på telefon.

Han sier at kommunen etter alle solemerker likevel vil være nødt til å redusere antall stillinger, men at det ikke vil skje i form av et vedtatt kutt som det opprinnelig lå an til.

– Om vi skal kunne styre ned driftsnivået for å tilpasse oss inntektene vi har så må vi ha færre stillinger. Største delen av utgiftene våre er knyttet til lønn, og da må vi få lavere lønnskostnader, sier Skogholt.

– Du sier med andre ord at det vil bli færre kommunalt ansatte?

– Ja, det vil det nok. Men samtidig så er det så stor turnover i kommunen at det neppe vil bli nødvendig med direkte oppsigelser, sier Skogholt.

– Når vil dette i så fall skje?

– Det er det for tidlig å si noe om. Men vi er som sagt nødt til å styre ned driftsnivået i kommunen for å tilpasse oss til de inntektene vi har, sier Skogholt.