UiT-forskere får Facebook-stipend

Maskinlæringsgruppa ved UiT skal forske på falske nyheter og kommentarfeltene i sosiale medier.

FØRST I NORGE: Ifølge UiT er dette første gang en forskergruppe i Norge får stipend fra Facebook.  Foto: Ola Røe / KORO

nyheter

Teknologigiganten har gitt forskningsgruppen en bevilgning på 100.000 amerikanske dollar, for å utvikle nye metoder innen kunstig intelligens som skal avdekke logiske feil i politiske debatter på Facebook og i mediene. Ifølge UiT er dette første gangen en forskergruppe i Norge får støtte fra Facebook.

Logikksjekk

Postdoktor Jonas Nordhaug Myhre ved institutt for matematikk og statistikk ved UiT hadde ideen til prosjektet, som har fått tittelen «Identifying Logical Fallacies Using Machine Learning», i samarbeid med filosofene Ole Hjortland og Paal Antonsen ved Universitetet i Bergen.

– De står bak spalten logikksjekk i Morgenbladet, hvor de avdekker logiske brister i argumenter for å se om en diskusjon er på villspor, forklarer han.

FORSKER: Jonas Nordhaug Myhre i maskinlæringsgruppa på UiT.  Foto: Privat

Myhre forteller at de siste års økning i informasjonskampanjer, politisk polarisering og anonym mobbing på nett har ført til flere faktaorganisasjoner, både akademiske og kommersielle. Det unike med dette prosjektet er at det ikke er fakta – men logikken i det som blir sagt som skal undersøkes, noe som i utgangspunktet er en enklere og mindre datakrevende oppgave.

– Problemet er at arbeidet er kostbart og tidkrevende hvis det skal gjøres manuelt. Siden dagens teknologi innen kunstig intelligens og tekstprosessering har kommet langt, var min tanke å automatisere denne prosessen med en algoritme, sier han.

– Ved hjelp av maskinlæring vil denne algoritmen trenes opp med tidligere eksempler fra logikksjekk-spalten.

Verdifull forskning

Myhre forteller at det også ble søkt om midler fra Norges forskningsråd, men de har så langt bare fått positivt svar fra Facebook.

– Det er hard konkurranse om forskningsmidler, så det er morsomt for oss at Facebook ville støtte prosjektet. Midlene vil bare dekke nesten ett år med lønn for én person, men arbeidet vil gjøre at vi kan skape verdifulle datasett som kan brukes til videre forskning, sier Myhre.

– Dette er forskning som potensielt kan ha veldig stor gjennomslagskraft, legger han til.

UiT-forskerne samarbeider med University of Cambridge, med bidrag fra Andreas Vlachos, som har sin bakgrunn og ekspertise innen tekstanalyse og automatisert faktasjekk. Forskergruppen ledes av professor Robert Jenssen ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT.


UiT tar ikke opp nye teologistudenter i 2020

På grunn av få studenter blir det ikke opptak til bachelor i teologi ved UiT høsten 2020. Teologistudent Anita Hagerup frykter at dette er første steg mot å legge ned studiet.