Marius fra Tromsø skal representere skoleforeldre fra hele landet

FAU-lederen ved Tromsdalen skole skal nå lede skoleforeldre fra hele landet gjennom sin nye rolle som leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Marius Chramer.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Marius Chramer ble fredag oppnevnt i statsråd til rollen.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder samarbeid mellom skole, barnehage og hjem.

– Utvalgene gjør et viktig arbeid. Et godt samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole bidrar til et inkluderende og godt læringsmiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.


FAU ved Tromsdalen skole frykter utsettelse av nytt skolebygg

Midler til å bygge oppvekst- og nærmiljøsenteret er tatt ut av Handlings- og økonomiplanen for 2020–23 og nå frykter FAU-lederen at prosjektet ikke blir igangsatt som planlagt.


FUG skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker. Utvalget skal også veilede og informere om samarbeid mellom barnehage, skole og hjem.

Cathrine Ballo Olsen ble også valgt til nestleder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

– Foreldreperspektivet er viktig for å skape gode og trygge skoler og barnehager. FUB og FUG fremmer foreldrenes meninger, som vi tar med oss i arbeidet vårt, sier Sanner.

Utvalgene velges for fire år.