Arbeidsledigheten sank i 2019, men én ting bekymrer Nav: – Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre

Både i kommunen og fylket er færre personer helt ledige, men hele 30 prosent av disse er ungdommer.

VIL HA UNGE I ARBEID: Nav-direktør Grete Kristoffersen synes det er for høyt antall unge blant de helt arbeidsledige, men jobber med konkrete tiltak for å få disse inn i arbeidslivet. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I Tromsø kommune er arbeidsledigheten uendret den siste måneden, med 610 personer registrert som helt arbeidsledige. Dette er en nedgang fra de 741 helt ledige som var registrert i Tromsø i januar inneværende år.

448 personer under 30 helt ledige

På fylkesbasis er det også en nedgang i løpet av 2019, fra 1.737 helt ledige i januar til 1.392 i desember. De yngste arbeidstakerne er overrepresentert i ledighetsstatistikken, ifølge Nav.

– Det er veldig gledelig for oss i Nav å kunne melde om lav ledighet. Samtidig er det store utfordringer foran oss i 2020 med å skaffe hender og hoder som er kompetente for et arbeidsliv i endring. Om lag 30 prosent av de ledige i Troms og Finnmark er i ungdomsgruppen, og mange har gått for lenge uten å komme inn på arbeidsmarkedet. Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre, sier direktør i Nav Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, om de ferske tallene fra inneværende måned.

Nav definerer «ungdomsgruppen» som personer under 30 år, ifølge seniorrådgiver i Nav Troms, Oddmund Klæboe. I Troms fylke er det 448 helt ledige under 30 år, viser statistikken for desember.


Bekymret av mangel på helsepersonell og lærere: – Innen 2030 vil vi mangle 28.000 sykepleiere

I det nye fylket Tromsø og Finnmark er det to sektorer som skriker etter kvalifisert arbeidskraft.


– Over tid har faktisk ledigheten blant ungdom gått ned, påpeker Klæboe.

God oversikt

Nav-direktør Grete Kristoffersen understreker at Nav har en svært god oversikt over både hvem de ledige er, hva som mangler av kompetanse og hvilke tiltak som kan settes inn fra Navs side:

– Vi går grundig inn i hva som virker best for å få størst mulig arbeidsinkludering. Vår yrkesopplæring i Øvre Torneå er et eksempel, og vi har også god erfaring med ulike former for individuell oppfølging. Vi vet at vi i nord har utfordringer med å skaffe arbeidskraft, og at næringslivet vårt består av svært mange småbedrifter. Vi inviterer arbeidsgiverne til å åpne opp døra for en av våre motiverte kandidater. Med god oppfølging fra Nav har vi mange gode eksempler på at bedriften har fått en unik mulighet til å lære opp en engasjert og lojal medarbeider, sier hun.