Staten gir to millioner ekstra til å rekruttere flere lærere i Nord-Norge

I Nord-Norge er 590 personer i undervisningsstillinger uten godkjent utdanning. Nå får Nord universitet og UiT en million hver for å rekruttere flere til læreryrket.

Universitetet får penger til å rekruttere lærer til barneskolene. I dette bildet ser du Gyllenborg barneskole på Tromsøya.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Alle elever skal møte kvalifiserte lærere. På den måten ruster vi dem for å møte morgendagens utfordringer. I dag samarbeider UiT og Nord universitet godt om ulike rekrutteringstiltak i landsdelen. De ekstra pengene skal gå til økt rekruttering til norske og samiske grunnskolelærerutdanninger for trinn 1–7, og til at studentene velger samisk og kvensk som del av utdanningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra regjeringen.

Ekstra midler til forsøksordning

Ferske tall viser at andelen kvalifiserte lærere øker, men at det i Nord-Norge fortsatt er tilsatt 590 personer i undervisningsstillinger uten godkjent utdanning.


Arbeidsledigheten sank i 2019, men én ting bekymrer Nav: – Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre

Både i kommunen og fylket er færre personer helt ledige, men hele 30 prosent av disse er ungdommer.


De ekstra midlene skal altså gå til rekrutteringsarbeid, men også til en forsøksordning med et tilrettelagt studieløp for å få ukvalifiserte lærere til å fullføre utdanningen.

GIR STØTTE: Iselin Nybø (V) er forsknings- og høyere utdanningsminister. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Forsøksordningen ved UiT og Nord universitet som startet opp høsten 2019, er for dem som har begynt på, men ikke fullført hele lærerutdanningen. Om lag 50 personer er nå i gang med å kvalifisere seg som lærere gjennom denne ordningen.

Grunnskolen mangler fortsatt opptil 700 lærere for å oppfylle normen

Grunnskolen har fått 1.100 flere lærerårsverk siden i fjor, men fortsatt mangler det opptil 700 lærere før bemanningsnormen er oppfylt.


– Forsøksordningen skal bidra til at flere dyktige personer med undervisningserfaring kan få formell lærerkompetanse. På den måten kan mange som allerede jobber med undervisning i skolen, få kompetanseheving og kvalifisere seg formelt, sier Nybø i pressemeldingen.

Går i riktig retning

Utviklingen i Nord-Norge når det gjelder bruken av ukvalifiserte i skolen går i riktig retning, skriver regjeringen i pressemeldingen.


På denne barneskolen har flere elever manglet eget klasserom siden mars: – Det er uholdbart

Siden mars i år har flere elever ved Kaldfjord skole vært uten klasserom: Foreldrene ved skolen fortviler over situasjonen.


Det er om lag 360 lærerårsverk som blir utført av ukvalifiserte i Nordland, Troms og Finnmark, men andelen er lavere i år enn i fjor. I Finnmark gikk andelen ned fra 9,5 til 7,6 prosent, mens den i Nordland gikk fra 6,9 prosent til 5,7 prosent. I Troms ser vi derimot en viss økning i andelen undervisningsårsverk gitt av ukvalifiserte, fra 6,0 prosent til 6,3 prosent.