Havforskningsinstituttet hadde beste søknad – men Forskningsrådet la den til side

Havforskningsdirektør Sissel Rogne mener at Forskningsrådet holder årsaken til vrakingen hemmelig.

REAGERER: Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet kritiserer det hun mener er manglende transparens i Forskningsrådets tildeling.   Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Havforskningsinstituttet har søkt Forskningsrådet om 87 millioner kroner til et prosjekt for å etablere en infrastruktur for kystovervåkning, og deres søknad var den som fikk den høyeste scoren av alle i den faglige vurderinga til det eksterne fagpanelet.

Likevel fikk de ikke tilslag på søknaden. Det skriver Khrono.

I stedet var det Sintef og NTNU som ble prioritert med søknad om 184 millioner kroner.


UiT får 184 millioner til forskningsprosjekter

19 prosjekter får til sammen 184 millioner kroner fra Forskningsrådet.


Forskningsrådet avviser kritikken

Nå kritiserer havforskningsdirektør Sissel Rogne Forskningsrådet for mangel på transparens. Hun etterlyser vurderingene og grunnlaget for å legge søknaden til side, men har ikke fått noe svar fra Forskningsrådet på de spørsmålene hun har stilt, ifølge Khrono.

– Vi reagerer på at Forskningsrådet sin behandling ikke er transparent. I praksis kan vi ikke vite hvordan man håndterer habilitet når mange av styremedlemmene enten er konkurrenter eller er involverte i søknader fra sine respektive institusjoner, sier Rogne til avisa.

Forskningsrådet avviser kritikken og ansvarlig for infrastrukturprogrammet i Forskningsrådet, Solveig Flock, utdyper overfor Khrono at det var flere søknader som falt innenfor kriteriene, og at det blant annet ble vurdert hva som haster mest med å sette i gang med.