Therese (22) skal lede en av landets største miljøorganisasjoner

Ble valgt til leder under landsmøte onsdag.
nyheter

På Natur og Ungdoms landsmøte 8. januar 2020 valgte organisasjonen Therese Hugstmyr Woie (22) fra Tromsø til ny leder.


Therese (22) innstilt som ny NU-leder: – Skal gjør det umulig for både regjeringa og lokalpolitikere å slippe unna med mer oljeleting og halvhjerta miljøtiltak

Natur og ungdoms valgkomité har innstilt Therese Hugstmyr Woie (22) fra Tromsø som ny leder i Natur og ungdom for 2020. 


Hun har vært daglig leder for organisasjonen siden høsten 2018, og overtar nå ledervervet fra Gaute Eiterjord.

Det nye sentralstyret er kampklar og har blant annet mål om å jobbe for strengere krav til oppdrettsnæringa.

– Natur og Ungdom heier på miljøvennlig matproduksjon i Norge, men oppdrettsnæringa har ikke hatt en miljøtilpasset vekst. Vi vil jobbe for en innfasing av lukka oppdrettsanlegg for bedre ressursutnyttelse i næringa, og å redusere belastningen på kystfisket og miljøet i fjordene. Også på laksefôr av soya og lusepåvirkning på villaks er områder hvor næringa bør måtte følge mye strengere miljøkrav, sier Hugstmyr Woie i en pressemelding.


Ap splittet i kommunestyret:

Flertall for krav om lukkede oppdrettsanlegg

Fem av Arbeiderpartiets ni representanter i kommunestyret mener partiet bør kreve at nye oppdrettsanlegg er lukket, lusefrie og at de ikke forurenser nærområdene.


Hun er forøvrig søster til Bendik Hugstmyr Woie, som stilte som ordførerkandidat for partiet Rødt under høstens valg i Tromsø.