UiT-forsker sammenlikner urfolk i Sør-Afrika med sjøsamer i ny bok

UiT-forsker og sosialantropolog Siv Øvernes gir ut bok om urfolket khoisan i Sør-Afrika.

FORFATTER: Sosialantropolog Siv Øvernes gir ut bok om khoisanfolket i Sør-Afrika, og mener man kan trekke paralleller til sjøsamene i Nord-Norge.   Foto: Privat

nyheter


Siv Ørnes har i over to tiår jobbet med fokus på gateliv og urfolkstilhørighet i Cape Town. Nå gir hun ut bok om khoisanfolket, som afrikanske historikere lenge hevdet var utryddet.

Ørnes jobber til daglig som førsteamanuensis ved UiT, og har doktorgrad i sosialantropologi. Boken, som har fått tittelen «Street Khoisan: on belonging, recognition and survival», har tatt UiT-forskeren seks år å skrive.

– Jeg ønsket å fordype meg mer inngående i hva som har hendt med urfolk i Sør-Afrika, og fikk satt av forskningstid ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT sin campus i Alta, sier hun til UiTs nyhetsside.


Anne Husebekk kalles inn på statsrådens teppe på grunn av høy andel midlertidig ansatte ved UiT

Iselin Nybø (V) har mistet tålmodigheten med de mange midlertidige ansatte ved høgskoler og universiteter. UiT er blant de verste i klassen.


I boken beskriver hun opplevelse av fornektelse av samiske og kvenske røtter i egen oppvekst, og mener at man kan sammenligne den sørafrikanske folkegruppen med sjøsamer i Nord-Norge.

– Det som gjør at jeg føler likheten mellom khoisanfolk og sjøsamene, er at situasjonen for begge folkegrupper er litt lik. Det starter med hvordan folk som levde nær naturen, eksempelvis som jegere og sankere og nomader, tidligere ble klassifisert som mindre utvikla enn andre. Der deler samer og khoisanfolket et felles utgangspunkt ettersom rasisme og etnisk stigma siden har fulgt begge gruppene, forteller hun.

Boken gis ut på Unisa Press, som er forlaget til University of South Africa.