Hun kjørte med over 2,5 i promille og kom over i feil kjørefelt på brua – nå er hun dømt

Kvinnen er tre ganger tidligere blitt dømt for ruspåvirket kjøring.

Det var på Sandnessundbrua kvinnen havnet i feil kjørefelt.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

27. mai i fjor klokka 14.25 skal hun ha kjørt bil mens hun var påvirket av alkohol over Sandnessundbrua. Hun kom da over i motsatt kjørefelt slik at en møtende bil ble truffet i venstre utvendige speil, som ble skadet i sammenstøtet.

Hun møtte i Nord-Troms tingrett tidligere denne uken og avga en uforbeholden tilståelse, og samtykket til at saken mot henne ble avgjort ved tilståelsesdom.

Siktede skal ha hatt en alkoholkonsentrasjon i blodet på minst 2,57 da kjøringen fant sted, og retten mener det er skjerpende at kjøringen fant sted på en tid av døgnet og sted som er mye trafikkert.

Hun har blitt dømt for kjøring i påvirket tilstand i 1989, 2010 og 2013.

Hun fikk tilbud om å delta i et program mot ruspåvirket kjøring, og dømmes dermed til betinget fengsel i 45 dager, med prøvetid på to år, gitt at hun gjennomfører programmet.

Hun må også betale en bot på 40.000 kroner og klare seg uten førerkort i fire år regnet fra 27. mai 2019. For å få tilbake førerretten må hun avlegge en fullstendig ny førerprøve.