Disse mister strømmen onsdag og torsdag

Troms Kraft melder om planlagt strømstans flere steder i kommunen.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

Troms Kraft skriver på sine nettsider at en rekke adresser vil miste strømmen onsdag og torsdag på grunn av arbeid på strømnettet:

De følgende adressene rammes av strømstansen:

Onsdag 15. januar:

Hochlinvegen 1 til 5 vil bli utkoblet mellom klokken 09.00 og 13.00.

Torsdag 16. januar:

Sjøtunvegen 6 til 268 vil bli utkoblet mellom klokken 09.00 og 15.00.

Synnøvejordvegen 227 til 542 vil bli utkoblet mellom klokken 09.00 og 15.00.

Salarøyvegen 984, 986 og 988 vil bli utkoblet fra klokken 10.00.

Skulgamvegen 137 til 896 vil bli utkoblet mellom klokken 09.00 og 13.00