Støre sier staten tar over luftambulansen om han blir statsminister

VADSØ (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre har fått nok av luftambulanserot. Han lover både statlig flyambulanse-styring og at Finnmark igjen kan bli eget fylke.

Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre sier at partiet har besluttet å gå inn for at staten skal overta ansvaret for flyambulansen.  Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

nyheter

VG: Ap-lederen er denne uken i Troms og Finnmark og samler i slutten av uken partiledelsen og stortingsgruppen i Tromsø.

VG møter ham tirsdag kveld i Vadsø, hvor han møter partifolk, for å få innspill til partiets programarbeid.

Han har fått nok av ambulansefly-krisen.


Babcock-ledelsen snakker ut om beredskapen, krisen og omdømmetapet: – Det er ikke alt som kommer fram som er riktig, og ulike aktører har ulike agendaer

Babcock jobber på spreng for å få alle flyene sine på vingene – og håper på sikt å kunne vinne nordlendingers tillit.


– Alvoret i denne tillitskrisen er gjort tydeligere av at regjeringen nå styrker luftambulanse-kapasitet med ekstra tiltak – ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes – fordi folk i Nord ikke er trygge. Da vil jeg si: Arbeiderpartiet vil begynne arbeidet med statlig overtagelse når vi kommer i regjering, sier Støre.

– Hvis du blir statsminister tar det offentlige over?

– Ja, da vil det offentlige på sikt ta over. Det er ikke noe som kan gjøres over natten; vi snakker om en avansert tjeneste som skal levere trygghet i krevende værforhold, men vi starter arbeidet når vi kommer i regjering.

– Hva betyr det for Babcock?

Det sentrale her er at krisen i luftambulansen viser at ikke alt bør ut på anbud, og luftambulansen er en av oppgavene vi mener fellesskapet må ha ansvaret for. Vi vil selvfølgelig vise respekt for inngåtte avtaler og vil gå i dialog med Babcock for å finne ut hvordan dette kan løses.

– Det har blitt fremholdt at de faktisk har hatt god tilgjengelighet?

– Når staten nå i realiteten må inn og overta jobben til en privat aktør for å sikre full beredskap seks måneder etter overtagelse, er det åpenbart at ting ikke fungerer som de skal. Folk som bor langt unna sykehus, skal kunne være trygge på at hjelpen kommer når de virkelig trenger den. Nå er de ikke det, sier Støre til VG.

Han sier tillitsvalgte ikke er tatt med i prosessen, noe han er kritisk til.

– Selv om tryggheten gjennom vinteren er viktigst, må vi innse at det også er på tide å gjøre varige endringer i hvordan denne tjenesten er innrettet. Regjeringen har gående en utredning, men den har ikke representasjon fra fagforeninger, noe som gjør at tilliten svekkes. Så fort vi kommer i regjering vil vi begynne arbeidet med å få staten til å overta flyambulanse-tjenesten, fastslår han.

Støre sier at han også er overrasket over at kostnadene ved ekstratiltakene som ble vedtatt i foretaksmøtet 3. januar, skal dekkes av helseforetakene.

– Sykehusene er allerede kronisk underfinansiert og nå har regjeringen skjøvet regningen for utryggheten de har skapt over på pasientene. Vi mener de ekstra kostnadene som nå er veltet over på pasientene, bør dekkes i form av en tilleggsbevilgning i regjeringens reviderte budsjett. Norske pasienter skal ikke måtte betale for regjeringens dårlige håndtering. Vi kommer til å fremme forslag om dette, hvis ikke regjeringen gjør det selv.


Luftambulansedirektøren i intern presentasjon: «Politikken blir viktigere enn fornuften»

Luftambulansetjenestens direktør lister opp tapende flyoperatør, personell som ikke nødvendigvis er på tilbudssiden, politikere og media som utfordringene med ny operatør av ambulanseflyene. Det viser en presentasjon VG har fått innsyn i.


– Anbudsregimet har spilt fallitt

Også de store fagforeningene i sektoren LO (Fagforbundet), Akademikerne (Legeforeningen), YS (Delta) og Unio (Norsk Sykepleierforbund) har gjort det klart at den operative driften av luftambulansene må organiseres i offentlig regi under de regionale helseforetakene og ikke konkurranseutsettes.

– Folks trygghet er noe fellesskapet skal sikre, og her har anbudsregimet spilt fallitt. Anbudsregimet gir stor usikkerhet hver gang man bytter operatør, og ambulanseflytjenesten har endret seg mye over tid. Nå er det sykehus på vinger, med høykompetent medisinsk personell fra sykehusene med om bord, sier han.

Støre besøker et fylke hvor Ap har slitt i motvind og Sp i medvind etter regionreformen, hvor Finnmark og Troms ble slått sammen.

Lover skilsmisse fra Troms, hvis Finnmark ønsker det

Vadsøs egen Ap-ordfører Wenche Pedersen legger ikke skjul på skuffelsen og kravet til Støre er klart.

– Ap og Støre var for utydelige når det gjaldt sammenslåingen. Støre visste godt hva vi mente om regionreformen, og at han vil få høre det igjen. Jeg vet at de gikk mot tre ganger, men det var tydeligvis ikke godt nok. Ap ble nesten halvert i Finnmark, og da har vi feilet, sier hun og legger til:

– Blir det rødgrønt flertall i stortingsvalget i 2021, så skal Finnmark igjen bli et fylke. Å ha en bror i sør, Viken, pleier å hjelpe.

Støre lover at de skal få bli eget fylke igjen. Hvis fylket vil.

– Vår linje har vært klar hele veien. Vi var og er mot tvang og stemte mot forslaget tre ganger. Hvis vi overtar i 2021, og Troms og Finnmark selv ønsker å oppløse fylket, så blir det sånn, sier Ap-lederen til VG.


Babcock-saken: Høie lover ekstra fly

Helseminister Bent Høie lover å sette inn ekstra beredskapsresurser i nord.


Høie kraftig uenig

Helseminister Bent Høie reagerer kraftig på Støre luftambulanse-uttalelser.

– Jeg må si at jeg er overrasket over at Ap konkluderer før de har fått utredningen om tjenesten, som de selv har vært med på å be om. Støre er ikke opptatt av kompetansebasert politikk lenger og kan komme i en situasjon hvor ekspertutvalget foreslår en annen modell enn den Ap nå ideologisk går inn for.

– Det gjør at vi kan risikere at Ap går mot en modell som ekspertene mener best ivaretar beredskap og sikkerhet. Jeg opplever at Støre løper bak lederne i Senterpartiet og Rødt, i stedet for å lede selv, sier Høie.


Skal stille et ambulanse-jetfly på beredskap

To ulike selskap skal dele oppdraget med å stille et ambulanse-jetfly på beredskap i Tromsø i vinter.