Flere reiser kollektivt i Tromsø: – Tromsøværinger har vært kjempeflinke

Antall bussreiser i Tromsø har økt med 20 prosent siden 2014, ifølge Troms og Finnmark fylkeskommune

KOLLEKTIVT: Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) roser tromsøværingene etter nye tall som viser at antallet reiser med buss har økt siden 2014.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Fra 2014 til 2019 har antallet reiser med bybussen i Tromsø økt med 20,7 prosent, skriver Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Mellom 2014 og 2019 har også antallet sykkelreiser økt med 31,8 prosent, og antallet gående økt med 14 prosent.

Tall for bussreiser er hentet fra det automatiske passasjertellesystemet på buss, samt salgsdata. Tall for personbiltrafikk gjøres ved automatisk registrering på utvalgte punkter. Tall for sykkel og gange baseres på manuelle tellinger som gjøres samme periode hvert år på utvalgte punkter, informerer fylkeskommunen.


Dette er Tromsøs verste bussrute – snøfall skaper kjempeforsinkelser

Rute 42 fra Eidkjosen til Stakkevollan via sentrum er den ruta som oftest blir kraftig forsinket. Forklaringen er at den står i kø på Kvaløysletta og ellers må gjennom de mest trafikkerte områdene på øya.


Siden 2015 har Tromsø mottatt 350 millioner kroner fra den statlige Belønningsordningen. Midlene skal bidra til å nå regjeringens nullvekstmål.

De siste årene har flere tiltak blitt igangsatt for å øke antallet kollektivreisende. I pressemeldingen pekes det til utbygging av kollektivfelt, samt innføring av sanntidssystem for bussrutene. I tillegg har 27 bussholdeplasser blitt oppgradert og 25 snarveier har blitt utbedret.

– Totalt sett har summen av små og store enkelttiltak bidratt til at vi oppnår målene som er satt for bussen, og tromsøværinger har vært kjempeflinke til å benytte seg av tilbudet og tenke kollektivt, sier fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp). Prestbakmo var fylkesråd for samferdsel i Troms, før han i oktober 2019 ble valgt til fylkesordfører for Troms og Finnmark.

NYTT KOLLEKTIVFELT: Det nye kollektivfeltet på Strandvegen fører til en endring i kjøremønsteret for privatbiler som skal inn og ut av sentrum fra sørsiden. Det åpnet i september 2019.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

I pressemeldingen påpekes samtidig et behov for en byvekstavtale.

– Når Tromsø vokser, kan ikke transportbehovet løses med mer biltrafikk. Det er viktig at vi får på plass en byvekstavtale nå, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.


Vil fortsatt ha fire kjørefelt på den nye Stakkevollvegen, til tross for sprekk på flere hundre millioner

Administrasjonen mener den nye Stakkevollvegen ikke kan nedskaleres, uten at det medfører en fordyring eller forlengelse.