Rødt krever svar om sykehjemnedleggelsen i kommunestyret

Rødts Bendik Hugstmyr Woie vil ha svar på hvordan den uoversiktlige situasjonen på Kvaløysletta sykehjem kan ha oppstått.

PROTESTER: Det har vært omfattende protester mot planene på nedleggelse av Kvaløysletta sykehjem.  Foto: Tor Andre Markussen

nyheter

Protestene mot planene på en eventuell nedleggelse av Kvaløysletta sykehjem har vært kraftige og omfattende, og kritikken har delvis gått på at det ikke er gitt god nok informasjon til ansatte, pårørende og beboere på sykehjemmet.


Kritikken haglet mot Tromsø kommune under pressekonferansen

Politikere og administrasjon ble møtt med hånlatter og sterk kritikk da de skulle informere om stengingen av Kvaløysletta sykehjem.


Bendik Hugstmyr Woie  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Rødts Bendik Hugstmyr Woie vil ha svar på hvordan dette har kunnet foregå.

I en såkalt interpellasjon til kommunestyremøtet i neste uke skriver han

«Beslutningen om å stenge hele Kvaløysletta sykehjem for renovering fra sommeren av har skapt stor usikkerheten hos beboerne. Beboerne på Kvaløysletta sykehjem har krav på sykehjemsplass et annet sted, og Tromsø kommune har fra før kø med utskrivningsklare pasienter fra UNN. En stenging av sykehjemmet forutsetter derfor en avklaring på om det finnes tilstrekkelig mange ledige sykehjemsplasser i kommunen og om det er forsvarlig å flytte alle beboerne.»


Fakkeltog i protest mot stenging av Kvaløysletta sykehjem

Med brennende fakler og folkerop hadde en stor mengde kvaløyværinger samlet seg i protest mot den planlagte stengingen av Kvaløysletta sykehjem.


Woie mener at det ordføreren må svare på en rekke spørsmål for å berolige beboerne, deres pårørende og de som jobber på sykehjemmet.

  • Er Kvaløysletta sykehjem planlagt gjenåpnet med samme pasientkapasitet som i dag?
  • Hvor mye vil sykehjemskapasiteten bli redusert i Tromsø kommune i renoveringsperioden?
  • Vil ordføreren legge fram en sak hvor kommunestyret får ta stilling til hvorvidt Kvaløysletta sykehjem skal stenges, og hvordan en eventuell stenging skal gjennomføres?

Debatt:

«Kommunikasjonen har blitt feil ettersom det ikke ble presisert at sykehjemmet blir stengt for å pusses opp»

Slik svarer ordføreren og leder av helse- og velferdsutvalget Gunhild Johansen (SV) på kritikken mot dem i forbindelse med Kvaløysletta sykehjem.