Rapport: Det vil koste 93 millioner kroner over ti år å renovere og vedlikeholde Kvaløysletta sykehjem

Tilstandsrapporten fra Kvaløysletta sykehjem ble gjennomført i november 2018 og viser 27 avvik. Flere av avvikene medfører store konsekvenser for beboere og ansatte.

USIKKER FREMTID: Kvaløysletta sykehjems fremtid er usikker, etter administrasjonen foreslo å stenge sykehjemmet. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I rapporten om sykehjemmets tilstand er avvikene registrert med følgende tilstands- og konsekvensgrader: