Hver fjerde mattelærer i Troms og Finnmark mangler fordypning

Nå kan lærere søke om videreutdanning igjen. I Troms og Finnmark mangler nær 450 matematikklærere fordypning i faget de underviser i.

Illustrasjonsbilde av undervisningsituasjon.   Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

nyheter

Det samme gjelder 450 engelsklærere og 350 norsklærere. Dette skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Flere kloke, kunnskapsrike og kvalifiserte lærere er det viktigste vi kan sørge for i skolepolitikken. Men fortsatt er det mange lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning, og vi håper mange lærere vil søke, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i pressemeldingen.

I år er det satt av 1,54 milliarder kroner til videreutdanning av lærere.


Mer populært å bli kokk i nord enn i sør – regjeringen vil vite hvorfor

I dag står det over 1.000 ledige kokkestillinger over hele landet – og mangelen vil vokse kraftig de nærmeste årene. Nå vil regjeringen skaffe flere kokker til veie – blant annet med hjelp av erfaringer fra Tromsø.


Fra 1. august 2025 kreves det at alle lærere som skal undervise på barneskolen i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk har minst 30 studiepoeng fra fordypning i fagene sine. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng i fagene de skal undervise i.

Trine Skei Grande  Foto: Heiko Junge/Scanpix

I Troms og Finnmark er det fortsatt er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 19 prosent av norsklærerne, 25 prosent av matematikklærerne og 37 prosent av engelsklærerne trenger videreutdanning i fagene sine innen 2025.


Færre elever mobbes

6 prosent av norske elever svarer at de ble mobbet i fjor. Det er den laveste andelen på 13 år, viser Elevundersøkelsen.


I Tromsø kommune er det 12 prosent av norsklærerne, 22 prosent av mattelærerne og 38 prosent av engelsklærerne som mangler den nødvendige fordypningen.

Det er skolene og kommunene som har ansvar for at lærerne oppfyller kompetansekravene.


Politiet til stede på skoler etter nye trusler

Politiet var tirsdag på plass ved flere videregående skoler i Nordland. Bare siden 14. januar har det kommet 190 trusler mot norske skoler.


– Kommunene i Troms og Finnmark må prioritere videreutdanning, og de bør ha klare kompetanseplaner for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning innen 2025. Noen kommuner gjør allerede en veldig god jobb, mens andre kan bli bedre, sier Skei Grande.