Kan gjøre om deler av Helsehuset til sykehjem for å ta imot beboere fra Kvaløysletta

Fredag starter arbeidet med å finne en løsning for beboere og ansatte ved Kvaløysletta sykehjem.

LEDER OMSTILLINGSGRUPPE: Konstituert seksjonsleder for sykehjem, Leena Vuorinen, vil ikke legge føringer for arbeidet før det starter, men sier at de er åpne for å vurdere alle forslag. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I januar ble det kjent at administrasjonen planlegger å stenge Kvaløysletta sykehjem fra 1. juli for å renovere. Beslutningen har skapte sterke reaksjoner og 29. januar vedtok kommunestyret at saken skal til politisk behandling før administrasjonen tar neste steg.