Fylkesrådet sier nei til felles sykehus

Støtter prosjektgruppens anbefaling om at UNN og Finnmarkssykehuset ikke slås sammen.
nyheter

Fylkesrådet viser til utredningen og risikovurderingen som ligger til grunn for høringen og er bekymret for at en sammenslåing vil svekke regions- og universitetsfunksjonene til UNN og de samlede spesialisthelsetjenestene i regionen.


Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing framgår det i en ny rapport.


Det heter det i innstilling til vedtak når fylkesrådet behandler saken tirsdag 18. februar.